Foto: TINE
Foto: TINE

Svakere resultat for TINE i 2022

15. februar 2023

Onsdag la TINE frem tallene for 2022 som er preget av nedgang i dagligvarehandelen og økte kostnader på innsatsfaktorer, energi og transport. Driftsresultatet for TINE Gruppa endte på 1 257 millioner kroner. Sammenlignet med 2021 er det en reduksjon på 468 millioner kroner. Styret innstiller en etterbetaling på 68,5 øre/l overfor årsmøtet i TINE.

— Det er en betydelig nedgang i tallene vi legger frem i dag, og til tross for 300 millioner kroner i kostnadskutt, svekkes marginen vår. Samtidig viser ansatte og eiere en enorm evne til å levere tross alt som skjer rundt oss dette annerledesåret, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Forventet nedgang
Resultatene i TINE Gruppa, er preget av en markant nedgang i dagligvarehandelen som følge av at samfunnet åpnet opp igjen etter pandemien. Dagligvaremarkedet har en volumnedgang på 6,3 prosent i 2022, og TINE taper ytterligere ett prosentpoeng. Storhusholdning nyter godt av gjenåpningen, og høyere fart i spesielt serveringsmarkedet, kompenserer noe for bortfallet i dagligvare. De samlede salgsinntektene i 2022 var på 24 866 millioner kroner. Prisøkningene ut fra TINE Gruppa kompenserer ikke for den kraftige prisveksten inn.

 Vi forventet lavere aktivitet i dagligvare når samfunnet åpnet igjen. Samtidig blir hele konsernet truffet av høyere pris på mange innsatsfaktorer, som henger sammen med internasjonale forhold ingen kunne forutse. Vi har gjort en uvurderlig jobb med å effektivisere driften vår for å kompensere for de kraftige kostnadsøkningene vi har gjennom hele verdikjeden vår, fra gress til glass. Samtidig påvirkes økonomien til melkeprodusentene av at noen av våre norske konkurrenter fortsatt får konkurransepolitiske tilskudd, men vi håper at myndighetene sikrer konkurranse på like vilkår fremover, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Et viktig bidrag til et levende Norge
Tross svekket resultat, betaler TINE ut 940 millioner kroner i etterbetaling til sine eiere, over 7000 melkeprodusenter fra hele vårt langstrakte land. Etterbetalingen utgjør 68,5 øre per liter melk.

– Det gir kjærkomne inntekter i en ellers sterk presset økonomi blant eierne våre, som også opplever store kostnadsøkninger. Etterbetalingen er ikke bare viktig for bonden, men det skaper også hundrevis av millioner i ringvirkningskroner til lokalsamfunn fra nord til sør. Dette er selve beviset på hva som skiller TINE fra konkurrentene, sier konsernsjefen og viser til at de nesten 7 000 TINE-gårdene over hele landet skaper 2,4 årsverk utenfor egen drift hver, noe som utgjør nesten 26 000 arbeidsplasser totalt.

Høyere melkepriser globalt preger Internasjonal virksomhet
Salgsinntektene for TINE internasjonal ble 4 356 millioner kroner, en økning på 15,1 prosent fra 2021. Justert for valuta var veksten på 8,1 prosent. Høyere pris på irsk melk preger resultatet internasjonalt, sammen med kraftige kostnadsøkninger på energi og transport. Driftsresultatet er noe forbedret fra 2021, men driftsmarginen endte på -2,7 prosent.

– Vi ser tilbake på et unntaksår med irske melkepriser ingen analyser forutså, og det har påvirket lønnsomheten i den internasjonale virksomheten vår negativt. Prisøkningene skjedde i et tempo ingen meieriaktør klarte å kompensere fullt ut i markedet. Vi legger et langsiktig perspektiv til grunn for vår satsing i Irland, og en midlertidig høy melkepris endrer ikke vår oppfatning om at anlegget fortsatt er viktig for den internasjonale virksomheten og for å skape verdi til den norske bonden utenfor landegrensene i framtiden, avslutter Hovland.

Nøkkeltall

Du kan lese hele årsrapporten her

Kilde: Pressemelding fra TINE