Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

SV: Redusert matmoms, dyrere diesel.

4. november 2022

SV la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Der foreslår de å redusere matmomsen med 3 prosent i første halvår i 2023. De foreslår også 185 millioner i investeringsstøtte til løsdriftsfjøs. Konsekvensene av økt CO2-avgift uten reduksjon i grunnavgifta på mineralolje er dyrere diesel. 

Kort oppsummering av budsjettforslagene som berører landbruket:

Skatt og avgift
Redusert matmoms med 3 % i 1. halvår: 2 500 mill.

50 % økt CO2 avgift på diesel: 1,03 kr/liter
Reversere regjeringens kutt i grunnavgift på mineralolje: 1,30 kr/liter 
Dette utgjør ca 300 mill. kr. for jordbruket.

Landbruks- og matdepartementet:

Investeringsstøtte løsdriftskrav: 185  mill. kr.
Oppstarttilskudd landbruksdrift i Nord-Norge: 25 mill.
Økt tilskudd til kommunale veterinærtjenester: 10 mill.
Bionova. Biomarin satsing: 50 mill.
Mattilsynet, særskilt satsing på dyrevelferd: 15 mill
Kutt i skogbrukstiltak: -107 mill. kr.

Klima- og miljødepartementet

Økt støtte til frivillig skogvern: 235 mill.
Restaurering av myr og annen våtmark: 30 mill.

Kilde: SVs alternative statsbudsjett