Marit Haugen
Marit Haugen Foto: TINE

Styreleder Marit Haugen ruster TINE for tøffere tider

30. august 2019

TINE skal gjennom betydelige endringer de neste tre årene – Melkebøndene – TINEs eiere og selskapet står foran store endringer med bortfall av Jarlsberg-eksport, hardere konkurranse og endringer i forbruksmønstre. Vi må skape vekst for kundene samtidig som vi effektiviserer driften. TINE er melkebondens viktigste forsikring og må videreutvikles for å trygge fremtiden for både melkebønder og medarbeidere, sier styreleder i TINE, Marit Haugen.

TINEs historie går 150 år tilbake. Produktene har vært en del av norske matbord gjennom flere generasjoner og melkeproduksjonen er viktig for mange norske lokalsamfunn. I dag har TINE-samvirket 10 000 medlemmer, 8 000 gårder, 34 anlegg og 4 300-ansatte og er en stolt bidragsyter til ideelle organisasjoner og aktivitet og idrett for store og små.

– Jeg er veldig stolt over hva TINE har utrettet. Nå må vi ruste TINE og norske melkeprodusenter for kunne bidra til norsk matproduksjon og levende lokalsamfunn for nye 150 år. Våre analyser viser at både lønnsomhet og volum forsvinner uten kraftfulle tiltak. Disse skal sørge for at TINE treffer mye bedre på kunde – og forbrukerbehov i årene fremover. Dette er styrets oppdrag til konsernsjef Gunnar Hovland og de dedikerte medarbeiderne i TINE, sier Haugen.

Kommersiell opprustning

Haugen orienterte sammen med konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland, denne uken om ny strategi på TINEs ledersamling. Den skal sikre lønnsomheten de nærmeste årene, men viktigst: Bidra til handlingsrom for innovasjon og fremtidig vekst. Selskapet forventer å se effekter allerede i 2020, mens enkelte av prosjektene har en tidshorisont helt frem mot 2025.

– Vi må endre for å bevare. Eierne forventer grep som styrker konkurransekraften i et meierimarked hvor TINEs andeler i flere kategorier har vært i kraftig tilbakegang over flere år. Vi skal investere i mer innovasjon og på områder hvor det gror – det er rett og slett sunt bondevett, sier Haugen.

Det er utarbeidet en rekke tiltak som nå iverksettes for å styrke konkurransekraft. TINE vil samle Salg og Marked i et kommersielt team for felles planer og tiltak mot kunde og forbruker. Samtidig etablerer TINE et konsernområde for langsiktig innovasjon og digitalisering.

– Elisabeth Tapper vil lede dette konsernområdet og tiltrer 1. desember. Vi er veldig stolt og tilfreds med at hun har valgt å begynne i TINE for å skape Norges råeste miljø på digital forretningsutvikling og innovasjon, sier Hovland.

TINE er i en alvorlig situasjon

Styreleder Marit Haugen har ledet strategiarbeidet i TINE sammen med styret og administrasjon. Gjennomgangen konstaterer at selskapet må bli mer konkurransekraftig. Veksten må styrkes og kostnadene må betydelig ned.

– Kombinasjonen av sterk importvekst, bortfall av jarlsbergeksport, endringer i forbruksmønstre og sterk subsidiering av konkurrenter er en alvorlig kombinasjon for norsk melkeproduksjon, konstaterer hun.

Det betyr at 8-10 prosent av det norske melkevolumet skal kuttes. Lavere produksjon og etterbetaling medfører at melkebøndene får en betydelig inntektsnedgang i 2020 og årene fremover.

– Situasjonen er alvorlig og sammensatt. Skal vi ha en bærekraftig, norsk melkeproduksjon som bidrar til verdiskaping over hele landet i fremtiden, må TINE gjøre alt for at dette inntektsfallet blir så lite som mulig, sier Haugen.

Skal nedbemanne med 400 årsverk og spare 1 milliard

Samtidig starter TINE med å effektivisere driften i hele TINE. Dette innebærer forbedringstiltak med mål om å redusere kostnadene med minimum 1 milliard kroner. Det vil også medføre nedbemanning.

– Vi må forbedre hvordan vi samhandler og bruke ressursene mer effektivt fremover. Lavere melkevolum medfører også mindre aktivitet og behov for ressurser. Derfor må vi nedbemanne med ca 400 årsverk fordelt på de ulike funksjonene i TINE SA innen utgangen av 2021. Dette er tiltak som vil påvirke mange gode medarbeidere i TINE og det er svært beklagelig. Så lover jeg at samtlige medarbeidere skal bli ivaretatt på en god måte i det kommende omstillingsarbeidet. Vi skal samarbeide godt med tillitsvalgte slik vi har erfaring med fra slike prosesser tidligere, sier Hovland.

Konserntillitsvalgt i TINE Gruppa, Tor Arne Johansen sier han ser at det er behov for betydelige endringer og at dette dessverre blant annet vil medføre nedbemanning.

– Det er allikevel for tidlig for å si noe om hvor stor nedbemanningen vil bli i de forskjellige konsernområdene i bedriften. Jeg har tillit til – og forventer – at ledelsen vil involvere tillitsvalgte på en skikkelig måte slik vi er vant med fra tidligere, sier Johansen

– Vi er sikre på at medarbeiderne ønsker det beste for melkebondens selskap og retter blikket fremover mot den viktige jobben som skal gjøres. Vi er overbevist om at TINEs evne til stadig forbedring, sterke merkevarer og kvalitet, gir svært gode forutsetninger for å lykkes med dette krevende endringsarbeidet, avslutter Hovland.

Kilde: Pressemelding fra TINE