Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Strømstøtten utbetales fredag

24. februar 2022

109 millioner kroner i strømstøtte er nå på vei til jordbruks- og veksthusnæringen etter at om lag 11 900 foretak registrerte seg innen fristen for første utbetalingsrunde.

Foretakene får utbetalt strømstøtte for forbruk i desember og januar. Utbetalingen skjer fredag 25. februar, og vil normalt være på konto i løpet av fem virkedager.

Strømstøtte for jordbruks- og veksthusnæringen er tilsvarende som for strømstøtteordningen for husholdninger. Staten dekker 55 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWt for desember 2021, og 80 prosent for januar til mars 2022. For jordbruksvirksomhet er det et tak på 20 000 kWt per foretak per måned, mens det for veksthusnæringen ikke er noen øvre grense.

Strømstøtten utbetales til aktive jordbruksforetak som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd og foretak med produksjon i veksthus.

For desember og januar får i gjennomsnitt ca. 8 360 foretak utbetalt støtte. Forskjellen mellom antall registrerte og de som faktisk får støtte har naturlige forklaringer.

En del har målepunkt registrert som husholdning og et forbruk under 5 000 kWt, og får derfor støtte for alt sitt strømforbruk gjennom ordningen for husholdninger. Andre bor i områder hvor prisen har vært under 70 øre per kWt og hvor det ikke gis støtte. Fristen for første utbetalingsrunde var dessuten 17. februar, en uke etter lanseringen av registreringsordningen. Det er mulig å registrere seg for strømstøtte helt frem til 15. mai, og det skal kun gjøres én gang for hele perioden.

– Det har vært stor interesse for ordningen. Den har fungert godt, og vi har fått tilbakemeldinger om at det vært forholdvis enkelt å registrere seg for støtte. Vi har likevel hjulpet en del som har kontaktet oss, hvor f.eks. eierskap og driftsforhold i foretaket har vært komplisert, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

I januar ble f.eks. 263 jordbruksforetak avgrenset av taket på 20 000 kWt i strømforbruk per måned. Høyeste enkeltutbetaling i januar var på 1,5 mill. kr.

Bakgrunnen for strømstøtteordningen er de høye strømprisene i siste del av fjoråret. Dette er en midlertidig ordning for perioden desember 2021 til og med mars 2022. Det er bevilget 500 millioner kroner til ordningen. Støtten baseres på forbruksdata fra Elhub.

 

Kilde: Pressemelding fra Landbruksdirektoratet