Videreføringen innebærer at dagens øvre forbruksgrense på 60 000 kWt per måned for jordbruksforetak opprettholdes, og sikrer at primærprodusenter i jordbruket får en kompensasjon som dekker 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til forbrukstaket.

– Jeg er svært glad for at vi har fått til en videreføring av strømstøtteordningene for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Ordningen er avgjørende for å sikre norsk matproduksjon, og gir næringa forutsigbare rammevilkår framover. Ordningene er målretta og avhjelper næringa med høye kostnader i en periode der mange kostnader har økt kraftig, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matdepartementet vil komme tilbake til detaljene i ordningen.