Foto: Nortura
Foto: Nortura

Strømkostnader gir lavere pris på kjøtt og egg til bonden

2. september 2022

Skyhøye priser på strøm pluss renteoppgang, har bidratt til at slaktekostnadene, og pakkekostnadene på egg har økt betydelig i sommer. Uten noen form for strømstøtte til næringslivet er derfor Nortura nødt til å justere opp slaktetrekket i nettonoteringen fra førstkommende mandag.

Se tabellen under hvordan dette slår ut på de ulike produksjonene.

Slaktekostnadene, og pakkerikostnadene på egg, skal dekkes av det enkelte dyreslaget og ligger inne som et trekk i oppgjøret ditt. Normalt justerer vi dette trekket to ganger i året. 1. januar og 1. juli.

Det er de formidable kostnadsøkningene de siste par månedene, spesielt på strøm, som er årsaken til at vi allerede nå nødt til å øke slaktetrekket noe på alle produksjoner.      

– Denne ekstrakostnaden som nå belastes bonden skulle vi veldig gjerne vært foruten. Men så lenge det fortsatt ikke er tegn til noen strømstøtteordning for næringslivet har dessverre Nortura ikke noe annet valg, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Hun er imidlertid like tydelig på at hvis myndighetene kommer med en støtteordning i løpet av høsten så skal Nortura redusere trekket igjen. 

Det er viktig å understreke at disse økningene kun er knyttet til selve slaktingen. Kostnadsøkningene i resten av verdikjeden vil vi i all hovedsak ta ut i markedet hvis det ikke kommer på plass en strømstøtte.

Prisendringene på de ulike dyreslagene

 Prisendringer        
 Storfe   Alle   Ned kr.      0,29
 Kalv   Alle   Ned kr.      0,64
 Sau og ung sau   Alle   Ned kr.      0,48*
 Lam   Alle   Ned kr.      0,55*
 Vær   Alle   Ned kr.      0,48
 Gris   Alle   Ned kr.      0,32
 Purke skåldet   Alle   Ned kr.      0,36
 Purke flådd   Alle   Ned kr.      0,52
 Råne skåldet   Alle   Ned kr.      0,33
 Råne flådd   Alle   Ned kr.      0,51
 Geit   Alle   Ned kr.      0,16
 Kje   Alle   Ned kr.      1,80
 Egg   Alle   Ned kr.      0,07

*For sau, ungsau og lam er satsene kun slaktekostnader som for de andre produksjoner, redusert grunntilskudd og engrospris fra 5. september kommer i tillegg.

Kilde: Nortura