Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Stortingsflertallet lover strømstøtte til vanningsanlegg

8. april 2022

Etter forslag fra Rødt, anmoder flertallet på Stortinget regjeringen om å inkludere felles vanninganlegg i strømstøtteordningen. Dette bekreftet saksordfører Sigbjørn Gjeldsvik (SP) fra Stortingets talerstol i dag.

I behandlinga av strømstøtteordninga i Stortinget fredag 8. april, fremmet Rødt forslag om å sikre strømstøtte til vanningslag i jordbruket. Regjeringspartiene har varsla støtte, og Rødt endret derfor forslaget til et oversendelsesforslag. Nå forventer Rødt at regjeringa sikrer strømstøtte til vanningslag som skal sikre fôr og grøntproduksjon til sommeren. 

-I arbeidet med strømstøtteordninga for jordbruket har det vært en blindsone for vanningslagene i jordbruket. Jeg er veldig fornøyd med støtten vi har fått fra regjeringspartiene, og Rødt forventer at Regjeringa hurtig og effektivt følger opp vårt forslag, og sikrer at vanningslagene også får strømstøtte, sier Geir Jørgensen, landbrukspolitisk talsperson for Rødt.

Kunstig vanning er en viktig innsatsfaktor i korn og grasproduksjon, og spesielt viktig i grøntnæringen. Om regnet ikke kommer, og sommeren er tørr, er kunstig vanning en mulighet bonden har for å likevel sikre en god avling.

Svært mange bønder skaffer tilgang på vanning gjennom deltakelse i fellesanlegg som ofte er organisert som sameier eller samvirkeforetak. En blind flekk i den foreslåtte strømstøtteordninga for jordbruket, er at disse vanningslagene ramler utafor ordninga. Ironien er at om vanninga hadde skjedd gjennom at bonden hadde laga seg et privat anlegg, så ville det havna innenfor ordninga. Men når bønder eier anleggene sammen gjennom sameier, så ramler de utafor ordninga som den foreligger.

-Det finnes ikke så mange slike vanningslag i Norge i dag, men de betyr veldig mye for bøndene som bruker dem. Å inkludere disse vanningslagene i ordninga vil bety lite i kroner og proveny, men mye for norske bønder og norsk matproduksjon.

Den grusomme krigen i Ukraina har i løpet av de siste månedene vist oss at store endringer i verden skjer fort – på kort tid kan tilgangen til importert mat og kraftfor strupes. Derfor må vi støtte opp om vår egen grønt- og forproduksjon.

Til Landbruk24 sier Jørgensen at hvis regjeringa ikke følger opp dette, skal de få høre det!

Kilde: Pressemelding fra Rødt og Stortinget.no