Kjersti Hoff
Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Stortingets mål om antall ynglinger må følges opp

17. desember 2018

Regjeringen har i dag  bestemt at de ikke følger vedtaket i roviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold om å  ta ut de tre ulverevirene i Slettås, Mangel og Hobøl. Ved bare å ta ut Slettåsreviret bryter regjeringen Stortinget sitt vedtak om antall  ulveynglinger.  Med dette vedtaket vil antall ulverevir ligge langt over bestandsmålet og det vil føre til ytterligere konflikt, dette er svært beklagelig sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff.

Regjeringens vedtak vil føre til økt belastning for de som bor innenfor ulvesona og  at antall streifulver utenfor ulvesona vil øke, dette er et sterkt beklagelig vedtak  og jeg håper Stortinget vil sørge for at rovviltforliket blir fulgt, sier Hoff.

I 2016 vedtok Stortinget et bestandsmål  på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

I 2017 ble det født valpekull i åtte helnorske revir, samt fem kull i grenserevir .Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 10,5 kull i Norge. Kilde Rovdata

KIlde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag