Falleferdig hus

Stortinget vil ha slutt på dødsbo i landbruket

1. mai 2019

Justiskomiteen avga innstilling til ny arvelov i går (30.4), og der gir alle partiene klart uttrykk for at dødsbo i landbruket er et problem, og at dette må regjeringen gjøre noe med.

-Det er utmerket at Regjeringspartienes talsperson, Peter Frølich (H), er helt tydelig i sine uttalelser om at dagens rettstilstand skal endres, og at lovendringen kommer så raskt Justisdepartementet er ferdig med lovarbeidet. Vi forventer at Justisdepartementet fremmer et lovforslag i tråd med Justiskomiteens innstilling i løpet av inneværende stortingsperiode, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

-En tidsfrist for gjennomføring av dødsboskifte vil bidra til økt bosetting og til at landbrukseiendommene holdes i hevd. Derfor er det viktig at justiskomiteen nå vil ha slutt på problemet med dødsbo i landbruket, understreker Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Problemet med dødsbo i landbruket er også omtalt i Granavolden-plattformen. Helt konkret sier regjeringserklæringen at regjeringen vil utrede muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge dødsbo kan eie en landbrukseiendom.

Både Sverige og Danmark har tidsfrister for skifte av landbrukseiendommer. Sverige har en tidsfrist på 4 år som gjelder spesielt for landbrukseiendommer. Danmark har en frist på 1 år, som gjelder for alle eiendommer.