Mink
Foto: Norges Pelsdyralslag

Stortinget utsetter behandlingen av pelsdyrsaken

23. mai 2019

Regjeringen har bestemt at pelsdyrnæringen skal avvikles, men krav om bedre erstatning trøbler nå til Stortingets behandling av saken.

– Det er besluttet at saken som skulle vært avgitt 28. mai, er utsatt til 4. juni, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp).

– Det tolker jeg som et tegn på at man ikke bare har tenkt å stemple gjennom det regjeringen og Bollestad har lagt fram. Det viser at det er bevegelse i saken, legger han til overfor NTB.

Totalt har regjeringen satt av 500 millioner kroner til avviklingen av pelsdyrnæringen. Men regjeringspartienes stortingspolitikere har fått klar beskjed fra flere av sine fylkeslag om å sørge for bedre kompensasjon i forbindelse med avviklingen.

I regjeringen er det landbruksminister og KrF-nestleder Olaug Bollestad fra «pelsdyrfylket» Rogaland som har ansvaret for saken.

«Full erstatning»
Pelsdyrbøndene venter i spenning på utfallet når Stortinget behandler avviklingen av en næring tre av fire regjeringspartier ønsker å opprettholde, men som regjeringen like fullt har besluttet å legge ned.

Kompensasjonen er allerede jekket opp fra en opprinnelig ramme på 365 millioner. Pollestad frykter regjeringen nå bare vil legge på 100 eller 200 millioner og si «nå er alt greit».

– Jeg forventer at hvis de står på vedtaket om å legge ned næringen, må prinsippet om individuell behandling av hver pelsdyrbonde og full erstatning gjelde, sier han.

Både Ap og Sp har krevd at hele regjeringens forslag sendes i retur til Bollestad. Et annet alternativ er at Stortinget gjør et alternativt vedtak og for eksempel i praksis instruerer regjeringen om at erstatningen til pelsdyrbøndene skal bygge på såkalt ekspropriasjonsrettslige prinsipper.–

Viktig prinsipp
Regjeringspartienes fylkeslag i Innlandet, Trøndelag og Rogaland har løftet nettopp dette begrepet inn i komitéarbeidet, for å presse fram en bedre kompensasjonsordning.

– Eiendomsretten og retten til å drive virksomhet er et viktig prinsipp for Høyre. Når du blir fratatt den muligheten, skal du ha full erstatning, sa Trøndelag Høyres leder Michael Momyr til NTB nylig.

Næringen selv hevder dagens kompensasjonsordning vil føre til konkurser og økonomisk ruin for mange pelsdyrbønder.

Frps stortingsgruppe har enstemmig sluttet opp om flere krav overfor næringskomiteen. Partiet krever at det settes ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere hver enkelt gård individuelt, vurdere omstillingsmuligheter, investeringer og kostnader av å rive, samt gårdsverdi. Frp krever også at utvalget ikke blir låst til dagens kompensasjonsramme.

Hensyn til dyrevelferd
I dagens forslag blir pelsdyrbøndene tilbudt kompensasjon per avlstispe av mink eller rev, totalt 100 millioner i omstillingsmidler og inntil 50 millioner i kompensasjon for riving og opprydning etter drift.

Avviklingen av pelsdyrnæringen var en blank seier for Venstre i regjeringsforhandlingene på Jeløya i fjor og på Granavollen i år.

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier til NRK at grunnlaget for avviklingen av næringen er «mange tiår med forskning og en etisk erkjennelse om at det å ha villdyr i små bur ikke er forenlig med god dyrevelferd».

Sps primære standpunkt er å stanse avviklingen.

– Det er en tett kobling mellom kravet om full erstatning og kampen for å gjøre om vedtaket, sier Pollestad.

Totalt er det i underkant av 200 pelsdyrbruk i Norge i dag.

<p>(©NTB)</p>