Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Stort utbrudd av ringorm i Trøndelag

8. november 2023

Det er påvist ringorm på flere storfebesetninger i Trøndelag. I tillegg er flere kontaktbesetninger i ulike kommuner berørt. Alle besetningene er båndlagt, og Mattilsynet jobber fortløpende med smittesporing.

Mattilsynet vurderer situasjonen som alvorlig i den forstand at det fører til økte kostnader for berørte dyreholdere og ressursbruk for de som er involvert i forbindelse med håndtering og sanering. Det har også konsekvenser for kjøp og salg av livdyr og bruk av fellesbeiter og felles transportvogner.

Det er derfor viktig at alle som holde storfe oppdaterer seg på situasjonen på Mattilsynet nettsider.l

Ser du tegn til smitte i din besetning er det svært viktig at du varsler Mattilsynet så raskt som mulig på telefon 22 40 00 00.

Se informasjon om smittevern, sporing og andre tiltak

KIlde: Mattilsynet.