gras
Illustrasjonsfoto

Største grasavling på 10 år

20. februar 2020

2019 ble et godt grasår i hele landet, omregnet i kg høy ble gjennomsnittsavlinga 727 kg. pr . dekar. Det er den største avlinga som er registrert de siste 10 år.

Det viser statistikk som SSB ga ut i dag. Grasavlingene varierer fra 952 kg/høy pr. dekar i Rogaland til 343 kg i Troms.

Denne tabellen viser totalavlinga i hele landet omregnet til tørt høy i 1000 tonn

80 prosent som rundball

Ved førsteslåtten ble 81 prosent av graset hausta som rundballar, medan 16 prosent blei lagt i silo. Ein like stor del blei lagt i silo ved etterslåtten, medan delen som vart hausta som rundballar auka til 83 prosent. Berre 3 prosent av graset frå førsteslåtten blei tørka som høy, og ved etterslåtten utgjorde høy berre 1 prosent.

Kilde: SSB