Yara i Porsgrunn
Foto: Yara

Storsatsing på “karbonfri” ammoniakkproduksjon

18. februar 2021

Statkraft, Yara og Aker Horizons går sammen for å satse på grønt hydrogen og ammoniakk. Selskapene stiger på børsen torsdag morgen, og NHO hyller avtalen.

Prosjektet tar sikte på å elektrifisere og avkarbonisere Yaras ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn, opplyser Statkraft i en pressemelding.

– Dette er ikke bare et unikt klimaprosjekt, men en strategisk satsing som kan etablere en ny verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, som kan skape og trygge arbeidsplasser for fremtiden. Jeg er glad for at Aker og Statkraft er med og ser de store mulighetene i dette prosjektet, hvor vårt felles mål er å etablere Europas første storskala produksjon av grønn ammoniakk. Det vil være et stort utviklingsprosjekt for norsk industri, og et viktig klimaløft for Norge og Europa, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes

Avtalen mellom Yara, Statkraft og Aker Horizons innebærer et samarbeid om å elektrifisere og avkarbonisere Yaras ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn. Prosjektet vil kunne realiseres i løpet av en 5-7 års periode, gitt at kraft er tilgjengelig på Herøya og at myndighetene støtter prosjektet. I tillegg planlegger de tre selskapene å utforske potensialet for grønn ammoniakkproduksjon i Nord-Norge som en fremtidig samarbeidsmulighet.

– Storskala produksjon vil bidra til å redusere kostnadene ved å fremstille hydrogen. For at hydrogenet skal kunne eksporteres eller brukes i for eksempel langdistanse skipsfart eller gjødselproduksjon er det nødvendig at det omdannes til ammoniakk. En ombygging av Yaras eksisterende ammoniakkfabrikk er både raskere og rimeligere enn å bygge et nytt anlegg, men det vil også være nødvendig med gode rammebetingelser og støtte fra myndighetene for å realisere dette innovative prosjektet, sier Holsether.

Grønn ammoniakk kan bidra til dekarbonisering av flere industrier:

-På global basis står skipsfart for rundt 2% av verdens CO2 utslipp. Grønn ammoniakk er ansett som det beste karbonfrie drivstoffalternativet til langdistanse shipping, som står for ~80% av utslippene til den skipsfart på global basis.

-Produksjon av gjødsel står for ca 1% av de globale klimautslippene. Grønn ammoniakk er en forutsetning for å kunne produsere karbonfri mineralgjødsel.

Aker Horizons og Yara stiger på børsen torsdag morgen, med henholdsvis rundt 3 og 0,1 prosent.

 

(©NTB)