Ammekyr som mangler fôr
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Større avlingsskader enn forventet

7. januar 2019

Nye tall viser at tørkesommeren 2018 har gitt rekordhøye erstatningsutbetalinger til bønder i Sør-Norge. Da fristen gikk ut 31.oktober for å søke avlingsskadeerstatning for 2018, hadde det kommet inn 14 947 søknader. Ved årsskiftet er 11 198 av dem ferdigbehandlet, og det er utbetalt 1,6 milliarder kroner i erstatning til bønder som fikk ødelagt avlingene sine på grunn av tørkesommeren.

– Fjoråret ble et svært vanskelig år for veldig mange i landbruket, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) til NTB.
– I tillegg hadde vi den såkalte tørkepakken i form av en tilleggsproposisjon i fjor sommer på 525 millioner kroner. Totalt er vi godt over 2 milliarder og nær 2,5 milliarder kroner før tørkeoppgjøret er over, sier Hoksrud.
Han legger til at de siste ti årene er det tre ganger utbetalt erstatninger over 75 millioner kroner – men under 100 millioner kroner.
– Når vi nå passerer 2 milliarder, sier det mye om omfanget og hvor krevende fjoråret var. Fortsatt møter jeg bønder som er bekymret for om de har nok fôr til resten av vinteren. Utfordringene er ikke over, sier Hoksrud.

Regnet ødela også på slutten av sesongen


– Vi ser at mange fylker har mottatt flere søknader enn prognosene tidlig i høst tilsa. Dette kan skyldes at det i prognosen ble regnet med en 3. slått, men at mye nedbør på høsten særlig i Trøndelag og på Vestlandet førte til lave avlinger på slutten av sesongen. Dessuten er det vanskelig å lage prognoser over såpass omfattende tørkeskader, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

Også i Rogaland og Hordaland kom det langt flere søknader enn man estimerte på forhånd. En av årsakene er også her de store nedbørsmengdene som kom på høsten og som skadet avlingene.

FYLKE  Ant.saker,
Prognose
15.9.
 Innsendte
søknader
per 31.12.
Østfold  1 581  1 896
Oslo & Akershus  1 716  1 782
Hedmark  1 330  1 458
Oppland  2 424  2 927
Buskerud  1 620  1 527
Vestfold  1 120  1 021
Telemark    630  870
Aust- og Vest- Agder    832  1 026
Rogaland    260  851
Hordaland     73  332
Sogn og Fjordane   231  357
Møre og Romsdal   142  266
Trøndelag   230  377
Nordland    80  170
Troms   65  85
Finnmark  2
SUM  12 334  14 947

 

Østlandet hardt rammet
Gjennomsnittlig utbetaling per søker ligger på 142 000 kroner. For grovfôrprodusenter ligger snittet på 171 000 kroner. Et stort flertall av søkerne som har fått ferdigbehandlet søknadene sine er bosatt i Oppland, Akershus, Buskerud, Østfold og Hedmark.

FYLKE Søknader Utbetaling per 31.12.
Oppland 2 927 390 620 889
Akershus 1 763 186 189 358
Buskerud 1 527 176 793 156
Østfold 1 896 164 436 743
Hedmark 1 458 159 783 808

Avlingsskadene for kornbønder ikke endelig avklart
Blant de 3 700 søknadene som ennå ikke er behandlet er rundt 2 400 av dem kornprodusenter. Mange av disse vil få utbetalt erstatning. Per i dag ligger snittutbetalingen for kornbøndene på 94 000 kroner per sak. Ved årsskiftet viser fordelingen mellom de ulike vekstgruppene at grovfôrprodusentene var dem som ble hardest rammet av tørkesommeren.

Kilde: Landbruksdirektoratet