Ammekyr som mangler fôr
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Større avlingsskader enn forventet

7. januar 2019

Nye tall viser at tørkesommeren 2018 har gitt rekordhøye erstatningsutbetalinger til bønder i Sør-Norge. Da fristen gikk ut 31.oktober for å søke avlingsskadeerstatning for 2018, hadde det kommet inn 14 947 søknader. Ved årsskiftet er 11 198 av dem ferdigbehandlet, og det er utbetalt 1,6 milliarder kroner i erstatning til bønder som fikk ødelagt avlingene sine på grunn av tørkesommeren.

– Fjoråret ble et svært vanskelig år for veldig mange i landbruket, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) til NTB.
– I tillegg hadde vi den såkalte tørkepakken i form av en tilleggsproposisjon i fjor sommer på 525 millioner kroner. Totalt er vi godt over 2 milliarder og nær 2,5 milliarder kroner før tørkeoppgjøret er over, sier Hoksrud.
Han legger til at de siste ti årene er det tre ganger utbetalt erstatninger over 75 millioner kroner – men under 100 millioner kroner.
– Når vi nå passerer 2 milliarder, sier det mye om omfanget og hvor krevende fjoråret var. Fortsatt møter jeg bønder som er bekymret for om de har nok fôr til resten av vinteren. Utfordringene er ikke over, sier Hoksrud.

Regnet ødela også på slutten av sesongen


– Vi ser at mange fylker har mottatt flere søknader enn prognosene tidlig i høst tilsa. Dette kan skyldes at det i prognosen ble regnet med en 3. slått, men at mye nedbør på høsten særlig i Trøndelag og på Vestlandet førte til lave avlinger på slutten av sesongen. Dessuten er det vanskelig å lage prognoser over såpass omfattende tørkeskader, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

Også i Rogaland og Hordaland kom det langt flere søknader enn man estimerte på forhånd. En av årsakene er også her de store nedbørsmengdene som kom på høsten og som skadet avlingene.

FYLKE  Ant.saker,
Prognose
15.9.
 Innsendte
søknader
per 31.12.
Østfold  1 581  1 896
Oslo & Akershus  1 716  1 782
Hedmark  1 330  1 458
Oppland  2 424  2 927
Buskerud  1 620  1 527
Vestfold  1 120  1 021
Telemark    630  870
Aust- og Vest- Agder    832  1 026
Rogaland    260  851
Hordaland     73  332
Sogn og Fjordane   231  357
Møre og Romsdal   142  266
Trøndelag   230  377
Nordland    80  170
Troms   65  85
Finnmark  2
SUM  12 334  14 947

 

Østlandet hardt rammet
Gjennomsnittlig utbetaling per søker ligger på 142 000 kroner. For grovfôrprodusenter ligger snittet på 171 000 kroner. Et stort flertall av søkerne som har fått ferdigbehandlet søknadene sine er bosatt i Oppland, Akershus, Buskerud, Østfold og Hedmark.

FYLKE Søknader Utbetaling per 31.12.
Oppland 2 927 390 620 889
Akershus 1 763 186 189 358
Buskerud 1 527 176 793 156
Østfold 1 896 164 436 743
Hedmark 1 458 159 783 808

Avlingsskadene for kornbønder ikke endelig avklart
Blant de 3 700 søknadene som ennå ikke er behandlet er rundt 2 400 av dem kornprodusenter. Mange av disse vil få utbetalt erstatning. Per i dag ligger snittutbetalingen for kornbøndene på 94 000 kroner per sak. Ved årsskiftet viser fordelingen mellom de ulike vekstgruppene at grovfôrprodusentene var dem som ble hardest rammet av tørkesommeren.

Kilde: Landbruksdirektoratet

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.