Ulv
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Større andel av ulvestammen i Norge

1. juni 2018

Til tross for at det aldri før i moderne tid er registrert så mange ulv i Norge som i vinter, går den skandinaviske bestanden ned. De siste tre årene er det registrert 16 prosent færre ulveflokker i Skandinavia, og også antall ulv går ned, viser sluttrapporten fra vinterens registrering av ulv i Norge og Sverige, som norske Rovdata og svenske Viltskadesenter har levert til Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

– Fra vinteren 2014-2015, da bestanden var størst, til i vinter har antallet registrerte familiegrupper i Skandinavia sunket fra 49 til 41 og antall ulv gått ned fra 460 til 410 individer, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Fallet i den skandinaviske bestanden skjer i Sverige, der antall registrerte familiegrupper er redusert med 30 prosent, fra 43,5 familiegrupper i 2014 til 30,5 familiegrupper i 2017. Antall påviste valpekull i helsvenske revir i 2017 er det laveste antallet som er registrert i Sverige på fem år.

I samme periode har den norske delbestanden økt fra 5,5 til 10,5 familiegrupper, noe som nesten er en dobling av den norske delbestanden i perioden.

Norge og Sverige har en felles bestand av ulv og arten registreres med like metoder i begge land hver vinter, hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars

NTB