Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Storfekjøttprisen opp 70 øre første halvår 2020, lam og egg uendret.

24. oktober 2019

Konsernstyret i Nortura fastsatte i går Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020 innenfor volummodellen.

Storfe:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med 0,70 kr pr kilo til kr 61,20 per kilo for første halvår 2020. 

Lam:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam holdes på dagens nivå på kr 66,10 per kilo for første halvår 2020. 

Egg:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kroner 0,10 per kilo til kr 19,50 per kg for første halvår 2020. Dette er en teknisk justering som ikke vil medføre økte priser til produsent eller i engrosmarkedet. Egg fra miljøinnredning reduseres med kr 0,10 per kilo.

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første.

Kilde: Nortura