ScreenShot_14.06.2023_12_53_07

Støre: -Vi har prioritert matproduksjon

14. juni 2023

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt innlegg på årsmøtet til Norges Bondelag i dag. Det er 13 år siden sist en statsminister var på årsmøtet, da var det Jens Stoltenberg som var gjest. Støre ga ros til Bondelaget for at de valgte å forhandle i årets jordbruksoppgjør, og sa at regjeringen har prioritert norsk matproduksjon.

Støre innledet med at han forsto at mange bønder akkurat nå var bekymret for avlingene sine, og at regjeringen var klar over at det kunne bli utfordringer både med kornproduksjonen og tilgangen på fôr.

Jeg vil gi hønnør til Norges Bondelags team for at dere tok ansvar i en vanskelig tid. Da det ikke var mulig å få til et samlet jordbruk, kunne dette ha endt med at vi regjeringen måtte ha sagt at da får vi lage et opplegg. Det ville ikke ha blitt det dårligste av opplegg, men det ville ha brutt med den tradisjonen at vi setter oss ned og forhandler. Og alle som var involvert i dette kan bekrefte at dette var reelle forhandlinger, som jeg ble holdt løpende orientert om, sa Støre.

Det er viktig at vi viser respekt for avtaleverket. I den tiden vi nå lever med krig og polarisering, er det viktig at vi står opp og forsvarer institusjoner. Så er det slik med forhandlinger at ingen får det som vi vil, men det er noe av styrken med vår modell. Det er et problem at det andre partiet som har mål om å lede en regjeringe i disse dager holder det åpent om de vil stemme for den inngåtte avtalen, det er en lite ansvarlig holdning, sa statsministeren.

I den vanskelige tiden med krig i Europa, høye energipriser og inflasjon har vi prioritert matproduksjon, i tilleggsforhandlinger, jordbruksoppgjør og strømstøtte. Dette har landbruks- og matministeren frontet og resten av regjeringen har vært enig. Vårt mål er å bidra til mer norsk matproduksjon, økt selvforsyning og trygghet for bonden.

At årets jordbruksavtale skal tette inntektsgapet til andre grupper med 60 000 kroner er det noen som mener er usolidarisk, og at det bryter med linja i andre deler av lønnsoppgjøret. Men det er andre ting vi skal sikre her, et lønnsomt norsk landbruk er en garanti for matvareberedskap og mange andre verdier, sa Gahr Støre til applaus fra årsmøtet.