Kyr på beite
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Store forskjeller på inntektene i jordbruket.

12. april 2018

Tallene som ble lagt fram fra Budsjettnemnda for jordbruket i dag viser store forskjeller mellom de forskjellige produksjonene i jordbruket. Nedenfor ser du tallene for 2016 og 2017. Dette er basert på regnskapstall for 2016 og foreløpige tall for 2017. Denne oversikten viser at i 2016 var det kombinasjonen gris og korn som kom best ut, mens det i 2017 var kombinasjonen egg og korn som fikk den beste gjennomsnittsinntekta. Laveste inntekt i begge årene har sauebøndene. Alle tallene er kroner pr.årsverk.

Beklager at tabellen ikke fungerer på mobil, jobber med saken.

                                                 2016           2017

Melk 29 årskyr                       382 500     388 800
386 dekar korn                      272 400      281 200
167 vinterfôra sau                  218 300      175 400
133 melkegeiter                      448 300     446 400
47 purker, 378 dek korn       518 900     407 000
6596 høner, 266 dek korn    420 900    466 900
125 dek.potet,432 dek. korn 352 900     370 800
32 ammekyr,                             293 200    298 900
52 dekar frukt og bær              352 800    352 600
111 313 fjørfeslakt                     412 000     317 400

Forskjeller på små og store bruk
Her presenteres tall for referansebruk som omfatter ulike størrelser og bruk i de forskjellige landsdeler. I 2016 var det de største melkebrukene som hadde best inntekt, mens det i fjor var de store kornbrukene på Østlandet som var vinneren. Desidert lavest inntekt har små kornbruk på Østlandet i begge årene.

                                                                     2016          2017
Økologisk melk. 26 årskyr                       353 900      360 500
Melk. 15 årskyr,                                          316 800      323 000
Melk 46 årskyr                                           422 700      429 000
Melk 65 årskyr                                           484 800      490 300
Melk 33 årskyr Østl. flatbygder              406 300      405 500
Melk 27 årskyr, Østl. andre bygder        380 100      384 800
Melk 36 årskyr, Jæren                              438 300      448 600
Melk 26 årskyr, Ag.Ro. andre bygder    357 500       363 900
Melk 28 årskyr, Vestlandet                      350 500      355 100
Melk 31 årskyr, Trøndelag                        399 300      405 200
Melk 25 årskyr, Nord-Norge                    393 900      400 800
235 dekar korn Østlandet                           94 000       101 500
851 daa korn, Østlandet                            478 700       493 200
331 dekar korn+ 23 avlssvin, Tr.lag         477 900       386 100
137 vinterfôra sauer, Vestlandet               174 500       143 000
171 vinterfôra sauer, Nord-Norge             270 200      228 600
291 vinterfôra sauer, landet                       272 200      213 300