Skilt med Mattilsynet
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .

Store forskjeller i tilskuddskutt for brudd på dyrevelferdsloven

16. mars 2018

En oversikt som NRK legger ut i en sak om avkorting for brudd på dyrevelferdsregelverket, kommer det fram store forskjeller mellom de ulike fylkene. I 2016 og 2017 er det i Rogaland 19 foretak med kutt i produksjonstilskudd pga. dårlig dyrevelferd, mens det i Nordland er 13 foretak. I samme tidsperiode er det 9 fylker der ingen har fått trekk i tilskudd.

Her er et utdrag av oversikten NRK legger fram over avkortinger

Østfold 1
Akershus 3
Hedmark 8
Oppland 8
Buskerud 0
Vestfold 0
Telemark 0
Aust- Agder 0
Vest- Agder 0
Rogaland 19
Hordaland 0
Sogn og Fjordane 0
Møre og Romsdal 0
Sør-Trøndelag 2
Nord-Trøndelag 4
Nordland 13
Troms 3
Finnmark 0

Landbruk 24 har kontaktet både Mattilsynet og Landbruksdirektoratet med spørsmål om disse forskjellene. På spørsmål om det er lik praksis rundt dette i de ulike regionene i Mattilsynet, svarer seksjonssjef for dyrevelferd, Toril Knævelsrud følgende:
Det kan vi ikke garantere. Både Mattilsynet og Landbrukskontoret gjør sine vurderinger i hver enkelt sak. Vi jobber sentralt, regionalt og lokalt for å harmonisere samhandlingen mellom Mattilsynet og landbruksmyndighetene, og mellom enhetene i Mattilsynet. Samhandlingsrutinen er under oppdatering for å få kriteriene for varsling tydeligere og mer spisset.