Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Stor norsk kornavling gir økt kraftfôrpris.

20. september 2022

Sjøl om alle gleder seg over den store norske kornavlinga har den en bismak for norske husdyrbønder. Det fører til en høyere kraftfôrpris enn det som var forventet etter jordbruksoppgjøret, der det ble vedtatt en ordning med prisnedskriving av importerte karbohydratråvarer. Spesielt kraftfôr til gris blir dyrere.

Forretningsområdeleder for kraftfôr i Felleskjøpet Agri Geir Langseth sier til Landbruk24 at de nå bruker maksimalt med norsk korn i alle kraftfôrblandinger, og det norske kornet er ca. 40 øre dyrere enn i fjor etter prisnedskriving. Den nye tilskuddsordningen til import av karbohydrater vil få mindre betydning enn det var forutsatt. Felleskjøpet importerer nå stort sett bare mais og roesnitter av karbohydrat.

Dette i motsetning til i sommer da det nesten var helt tomt for norsk korn og man var avhengig av import på et tidspunkt der de internasjonale prisene var rekordhøye. Nå har de internasjonale prisene gått ned, men det har altså mindre betydning når importandelen er såpass liten.

Stabile råvarepriser framover
Langseth sier de nå ser for seg at prisene på råvarer vil stabilisere seg framover. Norsk kornpris og importerte karbohydratråvarer er regulert gjennom jordbruksavtalen. Når det gjelder proteinråvarer er det fortsatt høy pris på GMO-fri soya og raps, men signalene er at det er gode avlinger internasjonalt noe som tyder på at det i alle fall ikke blir prisoppgang. 

Strømprisen bidrar til prisøkning
Som for all annen produksjon har strøm blitt en betydelig kostnad som bidrar til høyere kraftfôrpris. Regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet betyr i praksis ingenting for Felleskjøpet Agri, 3,5 millioner er bare et “musepiss i havet”, sier Langseth. Han er spent på om det nye regimet for fastpris kan bety lavere og ikke minst mer stabile priser.

Størst økning for svinefôr 
Den største økningen i det siste er på svinefôr. Det består av en stor andel norsk korn og en del importert soya som det ikke er prisnedskriving på. For kraftfôr til melkekyr er det store variasjone mellom de ulike blandingene, og det er de blandingene som inneholder mest norsk korn som øker mest.