Byggåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Stor kornavling i 2017, 50 000 tonn fôrkorn blir overlagret.

9. mai 2018

Den norske kornavlinga i 2017 ser ut til å ha gitt om lag like stor avling korn som i 2016, og 11 prosent større enn gjennomsnittet for de siste 5 åra. Dette viser den siste prognosen frå Norske Felleskjøp i kornsesongen. 
Norske Felleskjøp har 8. mai utarbeidd siste oppdatering av prognosen for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018. Prognosen er drøfta med Bransjeforum, som representerer kornhandlarane og industrien som foredlar norsk korn og oljevekstar til matmjøl og kraftfôr.

Prognosen gir ein samla tilgang til marknaden av 1 252 000 tonn korn og 14 000 tonn erter, åkerbønner og oljefrø. Du finner hele prognosen her

Prognosen er grunnlaget for tildeling av importkvoter for mat- og fôrkorn som blir lagt ut for auksjon av Landbruksdirektoratet. Prognosen tilseier ei siste tildeling av kvoter for import av 48 000 tonn matkorn. Til kraftfôrindustrien er det foreslått å auksjonere ut 24 000 tonn kvoter for karbohydratråvarer.
Prognosen er første grunnlag for avslutting av kornbalansen etter innføring av to nye ordningar: Fastsetting av sesongoverskott etter innmelding frå kornhandlarane og fastsetting av minimums importbehov av råvarer til kraftfôr (Rapporten «Rom for bruk av norsk korn» av 1. desember 2017). Tidlegare modell ville gitt kvote for karbohydrat i mai på 20 000 tonn. Etter innmeldt overskott av fôrkorn på 50 700 tonn fell dette suppleringsbehovet bort. Norske Felleskjøp har likevel lagt til grunn at kraftfôrindustrien denne sesongen får kvoter som går ut over absolutt minimum slik dette er definert i rapporten.

50 00o tonn fôrkorn må overlagres
Fagsjef for markedsregulering i Norske Felleskjøp, Sindre Flø; bekrefter at dette betyr at 50 000 tonn korn som ligger på lager hos markedsaktørene blir overlagret til neste sesong. Aktørene får en kompensasjon for å holde dette kornet borte fra markedet fram til oktober, anslagsvis 34 øre pr kg. Dette vil utgjøre ca 17 millioner kroner som belastes omsetningsavgifta som alle kornprodusenter må betale. Det  at kornhandlerne har anledning til å melde inn overskudd av korn i april er en ny ordning, som ble innført etter at det var betydelig uro rundt markedsordninga for korn.
Sindre Flø regner med at de fra og med neste sesong skal ha full oversikt over tilgangen på korn når de setter importkvoter. Dermed øker muligheten for å bruke maksimalt med norsk fôrkorn.

Kilde: Norske Felleskjøp