Foto: Lars Martin Bøe
Foto: Lars Martin Bøe

Stopp i eksporten av storfehuder

30. mars 2020

Alle markeder påvirkes av Korona viruset. I Italia er all industri som ikke er samfunnskritisk industri beordret stengt. Italia er det desidert viktigste landet for garving i Europa og står for ca. 70 % av Norturas omsetning av storfehuder.

I tillegg så ser vi at garverienes mottaker av huder som produserer luksusprodukter har lukket sin produksjon inntil videre. Det samme gjelder de fleste bil- og møbelprodusenter.

I praksis så betyr dette at vi nå framover kommer til å produsere kun for lager. Og det store spørsmålet er når vil dette åpne opp igjen og hva slags priser kan vi da regne med? Det eneste vi kan si med sikkerhet er at prisene vil ligge lavere, men det er ingen som vet hvor lavt. Det er dog grunn til å frykte at fallet vil bli betydelig.

Verdien av storfehud er lagt til i noteringsprisen til produsent. Når verdien av hud blir lavere reduseres utbetalingsprisen til produsent. Dette er bakgrunnen for at noteringsprisen på storfe reduseres fra mandag 30. mars.  Reduksjonen vil være på mellom 22 øre og 26 øre avhengig av kategori. For kalv vil reduksjonen bli 33 øre pr kg.

Sjekk alle priser på Landbruksbørsen

Kilde: Medlemssidene til Nortura