Erna Solberg ser på tørkeskadene
Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Statsministeren utelukker ikke en krisepakke

8. august 2018

Statsministeren kan gå med på en krisepakke, men mener det trengs mer kunnskap først. – Dette er ikke godt nok, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Det jeg og landbruksministeren har sagt, er at det ikke er aktuelt med en krisepakke , og vi legger vekt på  , sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Statsministeren og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) besøkte onsdag den tørkerammede gården til bonde Lars Egil Lauten på Kløfta i Akershus.

Sammen med Bondelaget og Småbrukarlaget fikk de omvisning på Lautens gård, som er hardt rammet av tørke. Lauten sa at han har behov for 1000 halmballer for at dyra skal klare seg igjennom vinteren. Så lite halm som det er på Østlandet i år, må han presse halm fra mange tusen dekar. I tillegg må han kjøpe inn 160 tonn ekstra kraftfôr.

Møtet kommer etter en sommer hvor tørken har gitt svært dårlige avlinger for bøndene. Regjeringen har allerede iverksatt flere tiltak for å bøte på situasjonen. Men bøndene mener at det må ekstra penger til gjennom en krisepakke for å hindre at norsk matproduksjon lider større tap og at det gjøres uopprettelig skade.

– Vi kan ikke begynne med pengene

Paradoksalt nok bøttet regnet ned da bondeorganisasjonene skulle vise Solberg og Dale hvordan tørken påvirker bøndene.

Statsministeren utelukket ikke en krisepakke, men la vekt på at det først må jobbes for å få oversikt over situasjonen. En eventuell krisepakke må så ses i sammenheng med en reforhandling av jordbruksavtalen.

– Vi kan ikke begynne med pengesummene. Vi må begynne med å se på hvilke tiltak som kan nå bøndene best, sa statsministeren.

Landbruksminister Dale sier at de nå holder på med å kartlegge omfanget av tørken og vurdere eventuelle nye tiltak.

– Det blir ikke noe konklusjon fra vår side før vi har gjort grunnlagsarbeidet. Det pågår for fullt, og når det er fullført i løpet av denne måneden, vil vi være i posisjon til å diskutere dette med organisasjonene i landbruket, sier Dale.

– Ikke godt nok

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er ikke beroliget av signalene fra Solberg og Dale.

– Dette er ikke godt nok. Vi hadde forventet at regjeringen stiller med en krisepakke nå straks, sier Bartnes.

Han mener det også er feil at man foreløpig ikke har god nok kunnskap om skadeomfanget av tørken.

– Både vi og myndighetene har et godt grunnlag. Det vi har krevd, er å styrke avlingsskadeordningen vesentlig for grovfôr, etablere en kompensasjon for tap av beite og at det gis et økonomisk handlingsrom for økende kostnader for transport og fôr, sier Bartnes.

Stortingsflertall for krisepakke

På Stortinget har Ap, Sp, SV, Rødt og KrF signalisert at de er positive til en krisepakke. Dermed kan stortingsflertallet i siste instans banke igjennom en krisepakke dersom ikke regjeringen blir enige med landbruket.

Statsminister Solberg understreker at en tilleggsbevilgning til bøndene uansett må behandles av Stortinget.

– Stortinget får mulighet til å si sin mening om tiltakene. Men først må regjeringen og bøndene snakke sammen for å målrette eventuelle nye midler på en god måte, sier hun.

(©NTB