46938486181_45120138d5_k (2)

Staten sier ja til tilleggsforhandlinger

12. august 2021

Staten har sagt ja til å gå i tilleggsforhandlinger med jordbruket om kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst.

Det melder Landbruks- og matdepartementet torsdag kveld.

Jordbruket har fremmet krav om tilleggsforhandlinger fordi høye priser på gjødsel og andre varer spiser opp bøndenes forventede inntektsvekst.

Staten og jordbruket vil ha dialog om videre prosess.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sendte krav til staten om tilleggsforhandlinger for to uker siden, og fristen for å svare utløp torsdag.

– Det er nå to uker siden vi sendte krav om forhandlinger, og vi venter på å komme i gang, sa leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag tidligere torsdag.

– Kostnadene øker og øker, og mange skal nå bestille gjødsel for neste sesong, sa Gimming.

Ifølge Bondelaget vil kostnadene til gjødsel alene spise opp to tredeler av den forutsatte inntektsveksten på 18.700 kroner per årsverk som er vedtatt av Stortinget.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ville ikke forhandle med regjeringen om jordbruksoppgjøret i år, fordi de mente det var for stort sprik mellom deres krav og regjeringens tilbud. Tilbudet ble dermed sendt til Stortinget, der det ble vedtatt med støtte fra Fremskrittspartiet.

(©NTB)