Melkeku
Foto: Bo Mathisen

Stadig flere melder inn melkekvoten for salg.

17. januar 2020

Landbruksdirektoratet mottar stadig innmeldinger av melkekvote til den ekstraordinære oppkjøpsrunden. Det er nå kun i Rogaland, Innlandet og Finnmark at innmeldt mengde er under den avtalte mengden som skal kjøpes ut. I de andre regionene er det nå ventelister.

Status per 15. januar
Både påmeldinger som har kommet inn elektronisk og per post er nå med i oversikten. Tabellen viser hvor mange som er påmeldt i hver region og hvor stor mengde dette utgjør, satt opp mot det «taket» som partene ble enige om for hver region

De 548 påmeldingene utgjør samlet sett en melkemengde på nær 49 millioner liter, altså godt over de 40 millioner literne som ble avtalt.

– Vi ser imidlertid at det er store regionale forskjeller, sier seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet. – I Rogaland er det for eksempel enda store muligheter for de som ønsker å selge, men ennå ikke har meldt seg på. I Vestland derimot ligger påmeldt mengde mye høyere enn den avsatte mengde for regionen.

Tilbud om å sende salgssøknad er sendt ut
De som er innenfor den avtalte regionale oppkjøpsmengden, har nå fått tilbud om å sende inn salgssøknad. Fristen er 31. mars.

– Vi har en sterk oppfordring til de som vil selge om å sende inn komplett søknad så fort som mulig, selv om det er en god stund til den formelle fristen, sier Sandlund. – Vi har samme oppfordring til de som eventuelt ønsker å trekke påmeldingen, vær så rask som mulig av hensyn til de som står på venteliste.

Landbruksdirektoratet har også sendt e-post eller brev til de som står på venteliste.
– Vi har stor forståelse for at det er krevende å vente, men saksbehandlingen vil nødvendigvis måtte ta noe tid, sier Sandlund.

Hva skjer hvis noen av de som kan sende salgssøknad velger å trekke seg?
– Da vil vi med en gang tilby den neste på ventelista å sende søknad om salg.

Kilde: Landbruksdirektoratet.