Ribbe
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Stabilt kjøttforbruk

28. oktober 2020

Det norske kjøttforbruket holder seg ganske stabilt, men vi spiser mer fjørfe og litt mindre svin, storfe og småfe.

Kjøttets tilstand- en statusrapport for norsk kjøtt- og eggbransje ble lansert 28. oktober.

Rapporten viser at det det norske kjøttforbruket holder seg stabilt. Fra 2018 til 2019 var det samlet sett en nedgang på 0,8 kg per person i forbruket av rødt kjøtt, mens forbruket av hvitt kjøtt økte med 0,6 kg per person.

– Hvor mye og hva slags kjøtt vi spiser, har endret seg de siste 30 årene. Frem til begynnelsen av 2000-tallet økte forbruket av kjøtt gradvis, med en topp i 2007. Svin, storfe og småfe, som defineres som rødt kjøtt, har tradisjonelt vært husdyrene vi har spist i Norge. I 1990 var inntaket av fjørfe 2,7 kg, mens inntaket av rødt kjøtt var 35 kg. Totalt spiste vi 39,2 kg kjøtt hver i året den gangen. I dag er inntaket av rødt kjøtt 39,1 kg, mens inntaket av fjørfe har økt til 11,4 kg per person i året. Så vi spiser altså bare 4 kg mer rødt kjøtt i dag enn for 30 år siden, forteller fagsjef i Animalia, Karianne Spetaas Henriksen.

 

 

Endringer i kjøttinntaket
I 2007 var inntaket av kjøtt 53,5 kg per person, noe som var det høyeste inntaket målt på det tidspunktet. Inntaket av rødt kjøtt var også på sitt høyeste i 2007; 43,3 kg per person, og har ikke vært høyere siden. Økningen kom først og fremst av en større økning av svin, etterfulgt av storfe. I samme periode økte inntaket av fjørfe med omtrent 6 kg, til 8,7 kg per person. Småfeinntaket holdt seg stabilt i denne perioden.

Fra 2007 gikk inntaket av rødt kjøtt gradvis ned, i motsetning til en gradvis økning av fjørfe. Dette resulterte i et nokså stabilt kjøttinntak fra 2007 til 2016. I 2013 var inntaket av fjørfe på sitt høyeste, med 11,8 kg per person. Inntaket av rødt kjøtt var derimot redusert med 3 kg per person siden 2007.

Ny topp i 2015
Mellom 2007 og 2016 var det noe variasjon i kjøttinntaket, men trenden var en nedgang i rødt kjøtt og økning i fjørfe. I 2015 var inntaket av kjøtt 53,5 kg, altså tilsvarende inntaket i 2007. Fra 2015 til 2019 har nedgangen i kjøttinntaket vært på ca. 2 kg per person. Inntaket av rødt kjøtt har gått ned med 2,7 kg mens det har vært en økning i inntak på 0,9 kg for fjørfe. De siste årene har det også vært en nedgang i inntaket av småfe, og 2019-tallene viser et inntak på 3,1 kg per person, noe som er det laveste siden 1990.

Endringer i kjøttinntaket gjenspeiles også godt i tallene for kjøttbiprodukter og grensehandel. Fra 2010 til 2019 er inntaket av kjøttbiprodukter redusert med 18% og ligger nå på 1,8 kg per person i året. Grensehandelen utgjorde 2,5 % av totalt kjøttinntak i 1990. I 2019 var dette økt til 6,6 %.

Hvordan vil forbruket endre seg?
Debatten om kjøtt og spesielt rødt kjøtt har gått i mange år. I 2009 kom World Cancer Research Fund (WCRF) med konkrete anbefalinger for inntak av rødt og bearbeidet rødt kjøtt. Dette ble vektlagt i 2011 da nye kostråd ble lansert i Norge. Anbefalingen var inntil 500 g rødt og bearbeidet rødt kjøtt i uken.

– Debatten om kjøtt omfatter også bærekraft og dyrevelferd. Mange sier de ønsker å redusere på inntaket av kjøtt, og spesielt rødt kjøtt. Selv om inntaket av rødt kjøtt har gått noe ned de siste årene, ser vi foreløpig ikke at debatten om kjøtt og intensjonen om å redusere på inntaket, har fått store utslag på forbrukstallene. 2020 kan også bli et annerledes år med covid-19. Stengte grenser, mer tid hjemme og økt omsetning i dagligvarehandelen vil kanskje gi endringer, også i kjøttforbruket. Men fasiten på det før vi ikke før tallene er klare i 2021 forteller Karianne.

Kilde: Animalia