Foto: Joakim Halvorsen / NTB
Foto: Joakim Halvorsen / NTB

SP vil tette inntektsgapet, men sier ikke når.

19. mars 2023

Norsk matproduksjon må trappes opp, og inntektsgapet mellom bønder og andre grupper må tettes, krever Senterpartiets landsmøte.

Det var tidvis hard debatt på landsmøtet søndag, der flere etterlyste en konkret tidfesting av når inntektsutjevningen skal være i mål.

– Vi må tørre å si et årstall. Når vi ikke tør å si det høyt og tydelig, tror jeg mange føler håpet er i hengende snøre og at det blir et kontraktsbrudd, sa Trude Hoff fra Trøndelag Senterparti fra talerstolen ifølge Nationen.

I fjor sto landbruksminister Sandra Borch (Sp) i spissen for et jordbruksoppgjør på rekordhøye 10,9 milliarder kroner, som blant annet var rettet inn mot å tette inntektsgapet.

Men mye er blitt spist opp av høyere priser.

Nå krever altså Sp-landsmøtet ny handling. I resolusjonen som ble vedtatt søndag, heter det at Senterpartiet vil:

-Straks få i gang arbeidet med forpliktende og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

-Legge fram og gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser og sette mål for sjølforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent.

-Styrke investeringsmidlene kraftig for å sikre bruk i alle størrelser og i de ulike produksjonene.

-Etablere beredskapslagring og effektivisere norsk kornlogistikk for å sikre høy norskandel.

-Styrke importvernet og påse at nye handelsavtaler ikke avgir kvoter av norske jordbruksprodukter.

-Arbeide for endringer i WTO-avtalen slik at den gir rom for å videreutvikle produksjonsrettede virkemidler for egen matforsyning.

-Sikre beitenæringens muligheter til å styrke vår matforsyning.

-At det med bruk av tilskudd til forskning og investering, samt tilpasninger i skattepolitikken blir attraktivt å utvikle norske forråvarer.

-Bidra til økt foredling av norske råvarer i Norge.

Les hele resolusjonen her

Gårdsparing for unge

I en annen avstemning ble det vedtatt at Senterpartiet vil  innføre en ny ordning for unge som sparer til gård.

Senterpartiets landsmøte vedtok søndag å innføre en GSU-ordning (Gårdssparing for unge). Partiet vil ha en ordning hvor man kan spare inntil 30.000 kroner årlig, med et totalt maksbeløp på 400.000 kroner. Skattefritaket på sparingen foreslås til 20 prosent.

(©NTB)