Geir Pollestad
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

SP vil ha mål om 50 prosent sjølforsyning i norsk landbruk.

14. april 2019

Senterpartiet mener Stortinget skal fastsette mål om 50 prosent selvforsyning i norsk landbruk innen 2026, når import av fôr er regnet med, det skriver Nationen

Her kan du lese hele forslaget

Det mest konkrete i forslaget er denne formuleringen om tollvernet “Derfor må tollvernet forsterkes. Norge må altså utnytte handlingsrommet innenfor WTO-avtalen og bruke den høyeste vernetoll, prosent eller kronetoll, til enhver tid.”

– Vi har fortsatt ubrukte beiteressurser og grasressurser man kan ta i bruk. Du skal ikke ta ut det fulle potensialet i alt dette før du er oppe på 50 prosent, sier Geir Pollestad (Sp).

Selvforsyningsmålet handler om beredskap, men også om å legge føringer for hvordan landbrukspolitikken innrettes, sier han.

– Når vi skriver minst 50 prosent innen 2026, er det litt ut fra dagens tall, som er rundt 40 prosent, og hva vi ser på som realistisk, sier Pollestad.

Han viser til at selvforsyningsgraden i 2018 ble lavere.

Pollestad mener formuleringene som ble vedtatt i siste jordbruksmelding er for runde, men medgir at Sps forslag er krevende.

– Det vil påvirke måten vi tenker jordbrukspolitikk på. Men for å sikre legitimitet til landbruket i folket, og for å få tyngde bak argumentet om å kjøpe norsk, er det viktig at maten er produsert i Norge, på norske råvarer, sier Pollestad.

Han bruker følgende eksempel for å vise hva det vil si å korrigere selvforsyningsgraden for fôrimport:

– Du kan ha 100 prosent dekning av kylling til det norske markedet, men hvis 30 prosent av fôret er importert, vil det bare telle 70 prosent på selvforsyningsgraden. Det er denne dimensjonen vi ønsker å få inn i landbrukspolitikken, sier Pollestad.

Kilder: NTB
Stortinget.no