Foto: Bonde- og Små brukarlaget
Foto: Bonde- og Små brukarlaget

Solberg: -Statens tilbud er en hån

5. mai 2023

I dag presenterte staten sitt tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 3,3 milliarder kroner. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, kaller kravet en hån.

– For bonden betyr dette tilbudet at vi i 2024 skal ha en reell kjøpekraftsnedgang. Dette fører ikke til økt sjølforsyning eller sosial sikkerhet for bonden, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg. Han kaller kravet en hån.

732 millioner kroner er økte målpriser, mens 2297 millioner kroner er økning i bevilgningen over Statsbudsjettet. Ifølge staten vil tilbudet tette inntektsgapet med 40 000 kroner per årsverk.

Onsdag forrige uke la Bondelaget frem et krav på 6,9 milliarder kroner. Avstanden mellom krav og tilbud er dermed på 3,6 milliarder kroner.

– Med dette tilbudet vil norske bønder fortsatt tjene mindre enn minstelønn i samfunnet. Det er et særdeles alvorlig signal regjeringen sender når de ikke tar våre klare virkelighetsbeskrivelser på alvor, sier Solberg.

Kilde. Pressemelding fra Bonde- og Småbrukarlaget