Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Søknadene om naturskadeerstatning begynner å komme inn.

15. august 2023

Landbruksdirektoratet har til nå fått 65 søknader om naturskadeerstatning etter flommen som har herjet i Sør-Norge.

– Dette tallet vil nok øke kraftig fremover. Erfaringsmessig tar det en stund før skademeldingene kommer til oss, så antallet erstatningskrav etter flommen ventes å stige, sier seksjonssjef Kai Terje Dretvik i Landbruksdirektoratet til NTB.

Flommen som har herjet den siste uka, har lagt store jordbruksområder under vann og har med det ødelagt avlinger og en rekke veier.

Tirsdag ettermiddag hadde Landbruksdirektoratet, som er ansvarlig for naturskadeerstatningsordningen, fått inn 65 søknader.

Ordningen finansieres over statsbudsjettet. De som skal motta naturskadeerstatning, må betale en egenandel på 30 prosent opp til 100.000 kroner, og en 15 prosent egenandel for det over 100.000 kroner.

– Erstatningene går til dem som faktisk bærer tapene, normalt bonden som driver berørt jord og skog. For å ha krav på erstatning, kreves det at skadeomfang og tap dokumenteres. I tillegg må tap være forårsaket av en naturhendelse som tørke eller flom, sier Dretvik.

Her finner du informasjon om hvordan du søker om naturskadeerstatning

Landbruksdirektoratet har også en produksjonssviktordning, der bønder som opplever svikt i avlingen som følge av klimatiske forhold, kan søke erstatning.

– Det er kommet inn cirka 5000 meldinger for produksjonssvikt. Dette skyldes hovedsakelig tørken tidligere i sommer, sier Dretvik.

(©NTB)

[email protected]