Kjersti Hoff
Foto: NBS

Småbrukarlaget vil ha nye virkemidler for landbruk i hele landet

14. februar 2019

Et enstemmig Storting har slått fast at vi skal ha landbruk over hele landet.  Dersom denne målsettingen skal nås, må det utvikles nye målretta virkemidler, slår leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, fast.

De nye tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over strukturutviklingen i jordbruket, viser at den negative utviklingen med nedlegging av bruk fortsetter. De 10 siste årene har over 8.000 bruk blitt lagt ned.  Det er bare bruk over 500 dekar som øker i antall, men denne bruksgruppa utgjør bare 11 % av alle bruk.  Av totalt 39621 bruk er hel 22.206 bruk (56 %)  under 200 dekar. I Aust-Agder er 71 % av bruka under 200 dekar, i Telemark 73 % og i Sogn og Fjordane er 74 % av bruka under 200 dekar.

Under jordbruksforhandlingene 2018 ble det innført et strukturtilskudd til «små og mellomstore melkebruk».  Maksimalt tilskudd oppnås ved 23 melkekyr og tilskuddet trappes ned til 50 kyr og besetninger med 51 kyr og oppover får ikke del i tilskuddet.

Fram til og med 2013 var det egne satser for «arealtilskudd gras» opp til 250 dekar og en lavere sats over dette.  Det var et stort feilgrep at dette intervallet ble fjernet. Det er på tide å innføre dette intervallet på nytt. Dersom du har gjort en feil skal du ikke gjøre en ny feil ved å holde fast på den gamle feilen, sier Hoff.

Gjennomsnittsbruket   på sau er i dag 66 sau over 1 år og for ammeku er det på 17 ammekuer. Skal det sikres fortsatt drift på disse brukene må vi utvikle et strukturtilskudd etter modell av det vi gjorde på melkeku i 2018, for sau og ammeku, sier Hoff.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag