IMG_2280[19273]

Småbrukarlaget krever forpliktende jamnstillingsplan

18. september 2021

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil mandag levere sitt innspill til ny regjeringsplattform. Der krever de en forpliktende jamnstillingsplan. Inntekt og sjølforsyning er de viktigste sakene de neste åra, skriver de i en pressemelding.

– God landbrukspolitikk er god politikk for å bygge Norge, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Derfor ber NBS den nye regjeringen om å legge fram en forpliktende jamnstillingsplan for jordbruket i sin regjeringsplattform.

En ny retning i landbrukspolitikken med et kraftig inntektsløft er nødvendig for å opprettholde og styrke jordbrukets bidrag til fellesgoder som matvare- og kriseberedskap, kulturlandskap, gode lokalsamfunn, og arbeidsplasser og verdiskaping i og utenfor primærleddet.

– Førstkommende mandag vil vi levere vårt innspill til en ny regjeringsplattform. Her har vi forslag til mål og virkemidler som vil sikre en ny retning for norsk jordbruk. En retning som tar hensyn til norske ressurser, som tar i bruk hele landet og inkludere alle bønder uansett bruksstørrelse, og som anerkjenner den viktige rollen norske bønder har i lokalsamfunnet – som kollegaer, naboer og matprodusenter, fortsetter Hoff.

Krever forpliktende jamnstillingsplan

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en forpliktende jamnstillingsplan som sikrer et økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig norsk jordbruk. Mer jordbruksareal og utmarksbeiter skal tas i bruk. Det trengs flere bønder for å utføre samfunnsoppdraget om nok og trygg mat til den norske befolkning. Sjølforsyningsgraden må økes til 50% innen 2026 og 60% innen 2030. Naboer og produsentmiljø sikrer både dyrevelferd og menneskevelferd.

– Helt sentralt i jamnstillingsplanen er å raskt sikre lønnsomhet i alle produksjoner, for alle bruksstørrelser og landsdeler, sier Hoff.

Hun ber regjeringen sikre at inntekt per årsverk i jordbruket sidestilles med inntekten i samfunnet forøvrig innen 2025. Det betyr at både de som har hele eller mesteparten av inntekta si fra garden, og de som har hovedinntekten utenfor garden, skal få det samme inntektsløftet for arbeidsinnsatsen de legger ned på garden.

Inntektsløft og økt sjølforsyning må sikres gjennom en kombinasjon av økte priser, økte tilskudd, reguleringer og nye kriterier for bruk av investeringsmidler.

– En jamnstillingsplan må legge til rette for økte priser til bonden, slik at mer av bondens inntekt kan tas ut i markedet. Budsjettoverføringer må målrettes for å nå de øvrige målene for landbrukspolitikken, slik som utjamning mellom produksjoner, bruksstørrelse og distrikt, sier Hoff.

– Jamnstillingsplanen må sikre forutsigbarhet og framtidstro og dermed bidra til høyst nødvendig rekruttering til bondeyrket, avslutter Hoff.

Kilde: Pressemelding fra Bonde- og Småbrukarlaget.