Vilde Haarsaker
Foto: NBS

Småbrukarlaget ansetter klimaekspert som assisterende generalsekretær

12. februar 2020

Vilde Haarsaker er ansatt som ny assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun tiltrer stillingen 6. april.

–Jeg ser fram til å hoppe rett inn i oppkjøringen til årets jordbruksforhandlinger, og er ydmyk over å bli vist denne tilliten, sier Haarsaker.

Hun kommer fra stilling som prosjektleder i AgriAnalyse der hovedfokus har vært utredninger om klima og bærekraft i jordbruket. Før dette jobbet hun fire år i klimaavdelinga i Miljødirektoratet, hovedsakelig med analyser av transportsektoren. Haarsaker er utdannet sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi fra NTNU i 2013, og jobbet et år offshore etter endt utdanning.

– En viktig sak framover i klimadebatten er å få etablert en bedre forståelse i samfunnet av at matproduksjon må diskuteres med utgangspunkt i et helhetlig bærekraftperspektiv. Det innebærer både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Norsk jordbruk svarer veldig godt på mange av disse punktene. Vi må vise at den store verktøykassa vi har av landbrukspolitiske virkemidler er egnet til å løse de resterende utfordringene – som for eksempel å få opp grasandelen i drøvtyggernes fôrseddel, sier Vilde Haarsaker.

Jeg er veldig glad for å få Vilde inn hos oss. Nettopp hennes arbeid og kompetanse på beitebruk, klima og bærekraft er viktig i vårt videre arbeid, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Vilde Haarsaker overtar stillingen etter John Petter Løvstad, som har vært assisterende generalsekretær siden 1989 og går av med pensjon i februar neste år.

  • Jeg er veldig glad for å få så lang overlapp med John Petter, for her er det mildt sagt mye erfaring som skal overføres, avslutter Vilde