Skjemdump fra Vimeo
Skjemdump fra Vimeo

Slik vil politikerne tette inntektsgapet

17. august 2021

Bondelaget inviterte til debatt om hvordan inntektsgapet skal tettes i Arendal idag. Det var rimelig stor enighet om at inntekta til bonden må opp. Men det kom ingen nye signaler om hvor fort eller hvordan gapet skal tettes.

Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming sa i sin innledning at vi ikke lenger kan måle bare inntektsutvikling, vi måle inntektsnivå. Og vi må komme opp på samme nivå som andre grupper i den kommende stortingsperioden.

Gimming sa det var fem ting som må være på plass for å få et inntektsløft. 

-Importvern
-Markedsbalanse 
-Investeringsvirkemidler
-Kjedemakt må kontrolleres
-Kimaomstilling må finansieres

Lever på konas inntekt

Jørund Kvaale Hansen som driver med ammeku og slaktegris i Bygland fortalte om hvordan det var å være en bonde som har investert og satset på jordbruk.

-Omtaler seg sjøl som ung bonde, men er snart 40.
-Har økt produksjon  til 140 storfe og noe slaktegris, driver 17 nedlagte gårder.
-Bygde nytt fjøs i 2017 som kostet 5 mill. ( nå koster det samme bygget 7-8 mill)
-Har gode resultater i drifta, men har ikke tatt ut lønn etter det. Lever på inntekta til kona som er lærer.
-Kostnadsøkning på 100 000 det siste året.
-Folk som planlegger fjøs sier de ikke har fått noen driftsplaner til å gå med overskudd det siste året.
-Høyeste inntekta jeg har hørt om i ammekuproduksjonen er 50 kr. timen.

Debatt

Så var det klart for debatt ledet av redaktør i Nationen Irene Halvorsen.

Her er et utdrag av hva politikerne sa om framtidig bondeinntekt

Dag Terje Andersen (AP): En bonde skal kunne tjene som andre folk,vil ikke si noe om dato. Refererer til vedtaket fra 2017 om reduksjon av inntektsgapet som det var stort flertall for. Tror det skal bli enkelt å bli enige om regjeringsplattform på landbruk. Må ta vare på det unike forhandlingsinstituttet. Budsjettstøtte og importvernet er helt nødvendige. Inntektene må økes uten å skape overproduksjon. Vi må ikke kopiere den danske politikken, vi må ikke stimulere til stordrift. Stimulansene må innrettes mer mot små bruk i distriktene.

Widar Skogan statsekretær i Landbruks- og matdepartementet, KrF: En bonde skal ha like inntektsmuligheter som annet næringsliv, men må behandles som selvstendig næringsdrivende. Inntektsmulighetene må opp, vi har en plan om at det skal skje i neste stortingsperiode, det skjer ikke bare gjennom jordbruksavtalene. Stor forskjell i inntektene mellom like gårdsbruk. Vi produserer omtrent det vi trenger, vi kan ikke øke produksjonen. Ca 7 mrd for å tette gapet med dagens tall. Med egenkapitalavkastning er vi oppe i 10-12 mrd. Hva skjer om vi putter det inn i norsk landbruk?

Geir Pollestad, SP: #Bondeopprøret har vist at både store og små bønder tjener dårlig. Vi vil tette inntektsgapet på 4-6 år, og måle inntekta slik at bønder kjenner seg igjen. Vi må slutte å se bakover, nå må vi se framover og da kan det skje noe stort ved et regjeringsskifte. Enighet mellom partiene om å øke inntektene, men med hvilke virkemidler? Trekker fram  budsjettetmidler, velferdsordninger, tollvern og redusert kjedemakt.

Torgeir Knag Fylkesnes, SV: En unik sjanse til reform. Bondens inntekt skal løftes til samme nivå som andre grupper i løpet av fire år. Det skal gjelde alle bruksstørrelser og produksjoner over hele landet. Man må ikke skjule seg bak forhandlingsinstituttet. Vi må få flere bønder, færre store bruk. Vi har prøvd å øke størrelsen, men det passer ikke i Norge.

Margunn Ebbesen, H: Inntektsforskjellen har blitt redusert med denne regjeringen. Ellers trekker hun fram at hun har reist landet rundt og møtt optimistiske bønder. Men innser at det er mange som har det vanskelig etter store investeringer. 

Bjørn Gimming oppsummerte debatten med å si at ekspertgruppa som er nedatt ikke må bli ei sovepute, næringa trenger og tåler økt inntekt nå!