Pløying
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Slik verdsetter staten bondens arbeid og egenkapital

5. mai 2021

Her er en oversikt over inntekstutviklingen for referansebrukene slik de er beskrevet i statens tilbud. Disse tallene er basert på faktiske regnskaper i 2019, og så er utviklingen framskrevet.

Alle tall er i kroner pr. time inkludert vederlag til egenkapital og inntektsvirkning av jordbruksfradraget.

 

Staten skriver i sitt tilbud følgende om referansebrukene: Tabellen viser at inntektene varierer fra år til år, som følge av en rekke andre forhold enn jordbruksoppgjøret. Herunder spiller periodisering av inntekter i regnskapet og ekstraordinære forhold inn, som tørken i 2018 og variasjon i etterbetaling på melkeprisen. Det er derfor også i referansebrukene nødvendig å vurdere endringene over flere år.
Som i jordbrukets krav er utslagene noe svakere enn i gjennomsnittet i rammeoppsettet, bl.a. pga. reduksjon i arbeidsforbruket i Totalkalkylen fordi ekstraordinært høyt arbeidsforbruk i grøntsektoren i 2020 og 2021 er forutsatt å falle bort i 2022. På referansebrukene gjelder det bare brukene med frukt og bær og grønnsaker.

Her kan du se grunnlagstallene for hvert enkelt referansebruk