Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Slaktestatistikk 1. halvår 2018

5. oktober 2018

Fra første halvår i fjor til første halvår i år økte produksjonen av storfekjøtt med 7,9 prosent, mens svinekjøttproduksjonen økte med 3,6 prosent. Det ble produsert 42.637 tonn storfekjøtt i første halvår i år og 69.825 tonn svinekjøtt.

Produksjonen av sauekjøtt var på 2.298 tonn, en tilbakegang fra første halvår 2017 til første halvår 2018 på hele 39,9 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Landbruksdirektoratet opplyser at det ble slaktet flere voksne sauer i andre halvår i fjor sammenlignet med samme periode året før. Det forplantet seg videre til første halvår i år.

Også fjørfeproduksjonen gikk tilbake. Den var på 49.299 tonn, en nedgang på 7,1 prosent. Det er vanskelig å se hvorfor det skal være en så  stor nedgang. Landbruk24 kommer tilbake med mer, hvis det finnes en god forklaring på dette.

Oversikt over slakting i første halvår fra 2008, alle tall i tonn

Årstall        Svin       Fjørfe    Storfe      Sau

 2008 61 222 40 161 42 767 3 544
 2009 60 263 41 108 41 652 3 508
 2010 63 022 41 971 40 426 3 674
 2011 64 365 41 511 40 517 3 582
 2012 64 664 43 892 37 931 3 492
 2013 62 956 49 403 40 408 3 517
 2014 63 709 54 501 38 911 3 603
 2015 65 696 46 247 38 347 3 501
 2016 69 311 47 723 39 157 3 616
 2017 67 427 53 090 39 500 3 826
 2018 69 825 49 299 42 637 2 298

Kilde: SSB