Flagg med FK logo
Foto: Felleskjøpet Agri

Skuterud vil produsere det kornet vi har behov for.

11. april 2018

Felleskjøpet skal ligge i front i arbeidet med å få en norsk kornproduksjon som er bedre tilpasset industriens behov. Det gir fordeler for alle i næringa og må derfor være et felles ansvar. Jeg håper vi i bransjen kan finne fram til fornuftige systemer for prising og eventuelt andre stimuleringstiltak. Vi må bli flinkere til å dyrke de arter, sorter og kvaliteter som matmelmøllene og kraftfôrindustrien har behov for. Gjør vi det, vil vi kunne øke den samlede norske kornproduksjonen og få mer norske råvarer inn i kraftfôret. Det sa styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud i sin tale til årsmøtet i dag.

I talen var hun også opptatt av utfordringene med mottakskapasitet i år med store avlinger, konsentrert innhøsting og mye rått korn. Det sier seg selv at vi ikke kan bygge opp mottaks- og tørkekapasitet som fullt ut kan takle de ekstreme mengdene med korn som kommer inn i 2-3 hektiske innhøstingsuker. Det må være en viss kapasitet ute hos kornprodusentene, og denne kapasiteten må være noe større enn i dag. Det må gis rammebetingelser og incitamenter så den kapasiteten som faktisk er ute på gårdene blir utnyttet, og som gjør det lønnsomt å investere i ny kapasitet der det ligger til rette for det, sa Skuterud.

Jordbruksoppgjøret

I årsmøtetalen var hun også selvfølgelig innom årets jordbruksoppgjør.  “Vår anbefaling er å øke kornprisene med 10 øre pr. kilo. Samtidig er vi klare på at kornprisene ikke kan økes mer enn det husdyrbrukerne kan bære. Derfor forslår vi å øke arealtilskuddene i kornproduksjonen tilsvarende 5 øre pr. kilo korn. Videre ber vi om at økte kornpriser må kompenseres med økt prisnedskrivningstilskudd i den grad det ikke er mulig å styrke inntektene i husdyrproduksjonene gjennom økt prisuttak i markedet. I den forbindelse er det grunn til å minne om at prisnedskrivningstilskuddet utgjør bare fire prosent av overføringene til jordbruket. Det er en billig forsikring for en vellykket landbrukspolitikk som gir oss maksimal produksjonsutnyttelse og levende bygder over hele landet”

Sonefrakttilskudd

Skuterud argumenterte også sterkt for å gjeninnføre sonefrakttilskuddet.
“Et forhold som skaper uro i markedet er de betydelige kostnadene som er forbundet med å frakte korn fra innlandet til kystanleggene på Østlandet. Dette fører til prisforskjeller i markedet som likevel ikke er nok til å dekke våre fraktkostnader. Felleskjøpet er klare på at dette ikke er en holdbar situasjon hverken for kornprodusentene eller selskapet. Vi krever derfor at sonefrakttilskuddet, som ble avviklet i 2012, blir gjeninnført. Dette er tilskudd til frakt av korn fra mottakene i innlandet til kystanleggene. Sonefrakttilskuddet er avgjørende for å sikre en høy norsk kornproduksjon. For hvis fraktkostnadene fra mer marginale kornområder i innlandet blir for store, vil det ikke lenger være lønnsomt å dyrke korn på disse arealene”