Tømmer ved skogsbilveg
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skogeiere i Hedmark tjener mest.

19. april 2018

I alt 15 200 personlige skogeiere hadde positivt driftsresultat i skogbruksvirksomheten i 2016. I gjennomsnitt var driftsresultatet 63 000 kroner. 14 000 personer hadde negativt driftsresultat.
Dette viser statistikken for økonomien til de personlige skogeierne som Statistisk Sentralbyrå la fram i dag. Du kan lese hele saken her

Best resultat i Hedmark
De personlige skogeierne fra Hedmark som hadde positivt driftsresultat i 2016, oppnådde en samlet driftsinntekt på 530 millioner kroner. Det utgjør over 20 prosent av driftsinntektene for hele landet og gir et gjennomsnitt på 303 000 kroner for hver. Gjennomsnittlig driftsresultat for Hedmarksskogeieren var 111 000 kroner.

Samlet skattefordel fra skogfond på 227 millioner
For de 29 200 skogeiendommene med næringsvirksomhet i skogbruket i 2016 var samlet skattefordel fra skogfond 227 millioner kroner. Disse fikk også utbetalt 93 millioner kroner i tilskudd til dekning av investeringer i skogbruket med skattefordel. I gjennomsnitt var skattefordelen 7 800 kroner og utbetalt tilskudd 3 200 kroner