Margareth Øverland
Foto Gisle Bjørneby , NMBU.

Sjølforsyning og matvaresikkerhet tema i Stjørdal

1. april 2018

Torsdag inviterer faglaga i Stjørdal i samarbeid med Hegra Sparebank til stort landbruksmøte. Tema er sjølforsyning og matvaresikkerhet. Margareth Øverland presenterer forskningsprosjektet Foods of Norway, som jobber med å utvikle et husdyrfôr basert på 100 prosent norske ressurser.

Administrerende direktør i NIBIO Nils Vagstad er også på plass for å belyse temaet.
Dagen avsluttes med en paneldebatt med blant andre leder i Småbrukarlaget Merete Furuberg, leder i Nord- Trøndelag Bondelag Borgny Grande og Ola Borten Moe.

Før lunsj snakker Landbruksdirektør Tore Bjørkli om “nye” Trøndelag og kvalitetssjef i Coop Norge Madelene Brogren Lid er utfordret på hva matvarekjedene kan bidra med.

Hele programmet her:

HEGRA – MØTE.         

Landbrukspolitisk møte på Ljosheim samfunnshus Hegra 5 april 2018.

Tema: Selvforsyning / Matsikkerhet.

Kl. 10:00 – 10:15 Velkommen.

Kl. 10:15 – 10:30 Hegra Sparebank, Adm Banksjef Arne Martin Laukvik

Kl. 10:30 – 11:00 Nye Trøndelag, Leder for Landbruk, Tore Bjørkli

Kl. 11:00 – 11:30 Coop, Leder Madelene Brogren Lid.

Kl. 11:30 – 12:15 Lunch

Kl. 12:15 – 13:00 Foods of Norway, Professor Margareth Øverland

Kl. 13:00 – 13:45 NIBIO, Nils Vagstad

Kl. 13:45 – 15:15 Paneldebatt ledet  av Kato Nykvist

Deltakere:    Leder i Norsk Bonde- og Småbrukerlag, Merete Furuberg.

Leder i Nord – Trøndelag Bondelag, Borgny Kjølstad Grande.

Politiker. Ola Borten Moe.

Politiker/Tyr. Erling Gresseth

Politiker NN

Kl. 15:15 – 15:30 Avsluttning

 

Arrangør: Bondelagene i Stjørdal.

Stjørdal – og Meråker Bonde- og Småbrukerlag.

 

Medarrangør og Hovedsponsor Hegra Sparebank.

Sponsor Nortura

Sponsor Tine Meierier.