Ku og sau på beite
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Siste frist for å endre søknad om produksjonstillegg er i dag

15. mars 2018

Fristen for del 1 av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. mars, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars.

Telledato er 1. mars
Søknadsfristen er 15. mars
Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars.
Det er  ikke mulighet til å levere søknad etter søknadsfristen er gått ut. Hvis du ikke har levert søknaden innen søknadsfristen 15. mars, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller.

Kilde: Landbruksdirektoratet