Arbeids- og sosialdepartementet jobber nå med en forskriftsendring som åpner for at sesongarbeidere som sitter fast i Norge, kan få forlenget oppholdstillatelsen ut 2021.

Sesongarbeidere har tidligere kunnet forlenge opphold i Norge ut september 2021.

– En del av de som er i Norge som sesongarbeidere får ikke lov å returnere til sine hjemland på grunn av lokale innreiserestriksjoner. Da er det rett og rimelig at de kan få mulighet til forlenget opphold i Norge, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er foreløpig ikke mulig å søke om forlengelse, men når forskriftsendringen er vedtatt, vil UDI legge ut nærmere informasjon om hvordan man skal gå frem for å søke om forlenget oppholdstillatelse etter ordningen.

Søknadsprosessen for gruppen vil bli forenklet, slik at UDI kan behandle søknader på en rask og effektiv måte.

Kilde: Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet