Foto: Gorm Kallestad / NTB
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Se forskjellene i faglagas prioriteringer

18. mai 2021

I dag har både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag offentliggjort sine primære krav i jordbruksoppgjøret. Her er har vi prøvd å sette opp en oversikt over forskjellene på dokumentene til de to organisasjonene. Her har begge lagene forholdt seg til en ramme de ble enige om før de satte opp sine prioriteringer. Den rammen er forutsatt å gi en inntektsvekst på 48 700 kroner pr. årsverk.

Her kan du lese hele dokumentet til Norges Bondelag

Her kan du lese hele dokumentet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Her er noen av forskjellene på de to dokumentene:
Alle tall er endringer i forhold til eksisterende satser


Saken oppdateres