ScreenShot_15.06.2023_08_43_55

Sandra Borch avviser produksjonsregulering for egg

15. juni 2023

På årsmøtet i Norges Bondelag i dag gikk landbruks- og matminister Sandra Borch langt i å avvise at det er aktuelt med nye tiltak for å regulere eggproduksjonen. 

Tidligere i år leverte Nortura og faglaga et felles innspill til landbruks- og matdepartementet der de ba om endring i omsetningsloven for å kunne regulere eggproduksjonen med blant annet en todelt omsetningsavgift. 

Tove Schult i Trøndelag Bondelag stilte spørsmål om hva som var status i saken? Sandra Borch svarte at hun var skeptisk til produksjonregulering av husdyr, og at det er ikke dette som blir prioritert i LMD akkurat nå. Hun viste også til at markedet endrer seg fort og at vi nå har for lite egg. -Per nå mener jeg dette er en sak vi ikke vil ta tak i, sa landbruks- og matministeren.

Stort sett ble innlegget og svarene fra Borch møtt med applaus fra salen, men når dette svaret kom var det bom stille blant årsmøtedelegatene.