Skilt med Mattilsynet
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .

Salmonella påvist hos sau og storfe

21. juni 2018

-I tilknytning til Salmonella utbruddet på hest har vi registrert at det også er påvist salmonella bakterier hos produksjonsdyr. I en kontaktbesetning er Salmonella typhimurium påvist både hos hest, to sauer og tre storfe. Fra denne besetningen er det solgt to storfe til en annen storfebesetning, der det er tatt prøver som vi nå venter svar på. Begge besetninger er pålagt restriksjoner, det vil si at ingen dyr skal ut eller inn i disse dyreholdene. Dette skal sikre at smitten ikke sprer seg. Det skriver Anne Marie Jahr, seksjonsjef dyrehelse i Mattilsynet til Landbruk24.

Les mer om salmonellautbruddet hos veterinærinstituttet