Ulv som er skutt
Illustrasjonsfoto. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Rovviltnemndene vil ta ut tre ulverevir innenfor ulvesona

19. juni 2018

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold åpner for felling av rundt 30 ulv. Kvotevedtaket kommer til å bli klaget inn av Verdens naturfond. Rovviltnemndene åpner dermed for felling av nesten en tredel av alle ulver i Norge, ifølge NRK

12 av disse befinner seg utenfor ulvesonen. De resterende 17 er i følgende ulverevirer: Slettåsreviret i Hedmark, Mangenreviret i Hedmark og Akershus, samt Hobølreviret i Østfold.

– Forslaget til nemndene tar høyde for at antall ynglinger av ulv ligger høyt over det som er bestandsmålet. Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets intensjon, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag, til NTB.

Han mener at vedtaket bør bli stående og får ikke uventet støtte fra Senterpartiets Sandra Borch.

– Nå har regjeringspartiene Høyre og Frp mulighet til å vise at de tar lokalbefolkningen på alvor, at de vil følge Stortingets vedtak om bestandsmål og stanse Venstres særmålsettinger i ulvepolitikken. Den muligheten bør de gripe umiddelbart, mener stortingspolitikeren.

Kritikk fra WWF

Miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i Verdens naturfond (WWF) er på sin side sterkt kritisk til rovviltnemndenes innstilling. Organisasjonen hennes kommer til å klage inn avgjørelsen til departementet.

– Det er utrolig at rovviltnemndene fortsetter å utfordre enigheten om å la ulven leve i ulvesonen, selv etter at Klima- og miljødepartementet har vært tydelig begge de to foregående årene på at det ikke er grunnlag for å tillate jakt innenfor sonen, sier Lomelde.

Hun legger vekt på at Norge har felles ulvestamme med Sverige.

– Men mens svenskene har valgt å stanse lisensjakta neste sesong fordi det er for få ulver igjen til å sikre en levedyktig bestand, legger norske forvaltningsmyndigheter seg på en helt annen linje, sier Lomelde.

Ville ta enda et revir

Ifølge Nationen begrunner rovviltnemndene sitt vedtak med at bestandsmålet for ulv i vinter er oppfylt med stor margin.

– Vi ligger langt over Stortingets bestandsmål på fire til seks årlige ynglinger. Ja, vi er nær det dobbelte. Og vår rolle er å forvalte ulv etter Stortingets vedtak, sa Senterpartiets Arnfinn Nergård, som er leder for rovviltnemnda i Hedmark.

– De som skal behandle klager, bør se at dette er et klart flertall, og saken bør dermed passere også i departementet, mener Nergård.

(©NTB)