Brunbjørn
Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Rovviltnemnda i Midt-Norge må gå ny runde om bjørnesonen

9. august 2018

Klima- og miljødepartementet vil at rovviltnemnda i Midt-Norge skal sette av mer plass til ynglende bjørn, men nemnda mener deres forvaltningsplan er god nok.

– Vi har brukt to år på å skrive en forvaltningsplan med høringsrunder og der den regionale kunnskapen er brukt. Jeg beklager at denne kunnskapen ikke blir lagt vekt på, sier nemndleder Gunnar Alstad (Sp) til NTB.

Regjeringen mener det må tas grep for å øke bjørnebestanden, som er færre i antall enn Stortingets bestandsmål. Departementet har derfor bedt nemnda endre forvaltningsplanen den vedtok i mars.

Beordre

Nemnda hadde torsdag ettermiddag et møte med statssekretær Atle Hamar (V) i departementet. I siste instans kan striden ende med at departementet overstyrer den regionale rovviltnemnda og instruerer den om å utvide ynglesonen.

– Jeg er glad for at de ikke over bordet fattet vedtak om at vi må endre planen, sier Alstad.

I stedet har departementet bedt nemnda bedt om å ha en ny dialog med Miljødirektoratet.

– Blir vi enige, blir det ingen sak. Så får vi bare avvente, sier Hamar, som oppfordrer nemnda til å bruke muligheten den har fått.

Han gjør det klart at departementet formelt sett har mulighet til å instruere.

Senterpartiet advarer departementet 

Senterpartiet advarer regjeringen mot å beordre den regionale rovviltnemnda til gi mer plass til bjørn i Trøndelag.

– Her beveger regjeringen seg på meget farlig grunn, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet til NTB

– Det syns jeg er ganske alvorlig. Hvis regjeringen begynner å instruere rovviltnemndene når de har laget en forvaltningsplan helt etter boka, er det helt ødeleggende for den regionale rovviltforvaltningen, sier Arnstad.

Hun påpeker at det er en stor beitenæring i Trøndelag og at en utvidelse av yngleområdet vil få store konsekvenser.

– En sånn utvidelse vil ikke være i tråd med rovviltforliket, sier Arnstad.

Hun mener derfor at regjeringen ikke kan utvide bjørnesonen uten å ta saken opp i Stortinget.

Arnstad antyder at miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre kan komme på kant med de andre partiene i regjeringen.

– En instruksjon av nemnda og en utvidelse av sonen kan umulig være i tråd med det Høyre og Fremskrittspartiet står for i rovviltpolitikken, sier Arnstad.

Vil ikke gjøre store endringer

Gunnar Alstad sier de skal ha dialog med direktoratet, men mener det ikke er noen god idé å endre på planen.

– Det ville være veldig uheldig hvis vi var nødt til å gjøre store endringer for eksempel når det gjelder yngleområder for bjørn. Det ser jeg vanskelig at vi kan godta, fortsetter han.

Alstad mener forvaltningsplanen er god nok som den er, og at den tar hensyn til lokal kunnskap om både beitenæring og rovdyr.

– Det overrasker meg fortsatt at departementet henviser til Miljødirektoratet og mener at de har kunnskap som gjør at deres tiltak ville vært bedre, sier Alstad.

Han påpeker at nemnda også ønsket at Landbruksdepartementet skulle delta på torsdagens møte, men slik ble det ikke.

NTB

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.