2 ulver
Illustrasjonsfoto. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Rotevatn overprøver rovviltnemndene, bare to av fem revir tas ut.

21. desember 2020

Klima- og miljødepartementet bekrefter vedtaket om felling av ulv i revirene Aurskog og Kynna. Vedtaket om felling i Hernes, Hornmoen og Rømskog oppheves.

Rovviltnemndene vedtok i oktober felling innenfor ulvesonen i fire helnorske revir og i ett revir på grensen mellom Norge og Sverige. Vedtaket ble påklaget til Klima- og miljødepartementet og er nå behandlet.

Konklusjonen deres er at det er hjemmel i loven for lisensfelling av ulvene i de to revirene Aurskog og Kynna. Det er ikke grunnlag for felling av ulvene i revirene Hernes og Hornmoen, eller i grensereviret Rømskog. Dette er også i tråd med innstillingen fra rovviltnemndenes faglige sekretariat, skriver departementet i en pressemelding.

Stortinget vedtok i 2016 at det skal være 4 til 6 ynglinger av ulv i Noreg årlig. Forrige sesong var tallet på 8,5 ynglinger, og tallet har ligget noe over bestandsmålet siden registreringene vinteren 2015/2016.

– Regjeringens mål er å forvalte ulvebestanden så nær bestandsmålet som mulig. Samtidig må forvaltningen være innenfor rammene som Stortinget har vedtatt og som følger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Felling av ulvene i Aurskog og Kynna vil kunne gi en bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet og er innenfor rammene av lovverket, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i pressemeldingen.

Lisensfellingskvoten er satt til åtte ulv i Kynna og to ulv i Aurskog. Kvoten er basert på registreringene hittil i vinter. Dersom nye opplysninger viser at det er flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten bli endret av fylkesmannen. Lisensfellingen av ulv i ulvesonen starter 1. januar.

Bondelaget:- Stadfester ulvesonen som et ulvereservat

-Vedtaket viser liten vilje til å styre etter Stortingets politikk i ulvesonen, det rammer lokalsamfunn hardt, mener Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Nå har regjeringas politikk over tid nærmest stadfestet ulvesonen som et ulvereservat i praksis. På dette området må Stortinget til stadighet gripe inn overfor regjeringa. Det er derfor utrolig leit at regjeringa nok en gang går inn for et vedtak som gir store belastninger for beiteområder og lokalsamfunn både innenfor og utenfor sonen, understreker Lars Petter Bartnes.

– Ulvebestanden er større enn de 46 ynglingene Stortinget har bestemt. I sin vurdering om uttak av ulv utenfor sonen, sa Miljødirektoratet at det var mulig å nå det nedre målet selv med uttaket av fem ulveflokker. Da burde regjeringa fulgt opp rovviltnemndene sitt vedtak nå, understreker Lars Petter Bartnes.

Les mer om vedtaket her

(©NTB)