Ronald Slemmen
Ronald Slemmen. Foto: Privat

Ronald Slemmen valgt til leder av Sau og Geit

10. mars 2021

Ronald Slemmen ble i dag valgt til ny leder i Norsk Sau og Geit. I en kampvotering mot sittende leder Kjell Erik Berntsen fikk Slemmen 39 stemmer, mens Berntsen fikk 21.

Les om innstillingen til valgnemnda her

Her er hele styret 

Leder:        Ronald Slemmen
Nestleder:    Marthe Lang-Ree
Styremedlem:    Sigurd Vikesland
Styremedlem:    Anne Kari Leiråmo Snefjellå
Styremedlem:    Torill Undheim
Styremedlem:    Else Horge Asplin
Styremedlem:    Ketil Trongmo

Varamedlemmer:
1. vara: Nils Inge Hitland
2. vara: Jo Risløv
3. vara: Håvard Helgeland

 

Kilde. NSG.no