Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rødt vil ha økte satser for avlingsskade i år.

5. juli 2023

Tørken i juni har ført til at betydelige avlinger har gått tapt for bønder på Østlandet. Rødt mener tilskuddet disse kan få, er utdatert.

I årets jordbruksoppgjør ble bøndene og staten enige om at man skal justere satsene for avlingsskade-tilskudd i 2024. Satsene skal da beregnes ut fra 2022-priser.

Rødts landbrukspolitiske talsperson Geir Jørgensen mener at det vil føre til at satsene som brukes i år, er utdaterte.

– Krisa er nå og ikke til neste år. Når satsene er utdatert, så er det ingen grunn til å vente med å innføre nye satser fra neste år, sier Jørgensen til Nationen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier til avisa hun at regjeringen har registrert at spørsmålet om satser for tilskudd ved produksjonssvikt er tatt opp i forbindelse med forsommertørken i år.

– I jordbruksoppgjøret i 2022 ble det enighet om å øke satsene med 15 prosent. En var videre enige om å gjennomgå satsene fram til jordbruksoppgjøret i år, og at satsene deretter skulle justeres hvert tredje år. I årets jordbruksavtale ble det enighet om nye satser fra 2024, sier Borch.

Hun slår også fast at ordningen ikke er ment som en full risikoavlastning for bonden.

Dette står i sluttprotokollen fra året jordbruksoppgjør:

Tilskudd ved produksjonssvikt
Partene er enige om å ta nye satser i bruk fra og med sesongen 2024. Satsene skal beregnes med priser fra 2022 til en anslått provenyvirkning på 1 mill. kroner. Partene er enige om at dette ikke er en erstatningsordning, men at det skal være en enkel, effektiv ordning med lave forvaltningskostnader både for myndigheter og produsent som raskt kan bidra til å redusere økonomiske tap og gi grunnlag for videre produksjon. Med bakgrunn i dette, blir det ikke gjort endringer i normavlingene for grovfôr eller innlemming av innmarksbeite i ordningen.

Her finner du gjeldende satser ved produksjonssvikt

Presisering om tilskudd ved produksjonssvikt

4 000 meldinger om produksjonssvikt

Antallet meldinger om mulig svikt i avlingene fra tørkerammede bønder har allerede oversteget fjorårets tall. Så langt er det kommet inn nesten 4000 meldinger.

Til og med 4. juli var det kommer inn 2277 meldinger om mulig produksjonssvikt på korn, viser tall Nationen har fått av Landbruksdirektoratet. For grovfôr er det kommet inn 1326 meldinger, og 286 meldinger er kommet for andre vekstgrupper.

I hele fjor sendte norske bønder inn sammen 1052 søknader om kompensasjon for produksjonssvikt. Men det er fortsatt et langt stykke igjen før bøndene i år når tilsvarende nivåer som i tørkeåret 2018. Da ble det sendt inn 14.419 søknader om erstatning.

Produsenter som opplever vesentlig avlingssvikt, kan søke om erstatning. Det kan bare gis for produksjonssvikt ut over 30 prosent av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe ved avlingssvikt.

(©NTB)