Videreføringen av utvidelsen gjør at det også for sesongen 2021 kan gis erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter dersom det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronapandemien. Videreføringen innebærer videre en maksimal utbetaling på 2 mill. kroner og at veksthusproduksjoner som benytter manuell høsting omfattes av ordningen. Videreføringen gjelder for innhøstingssesongen 2021.

– Videreføring av endringen i avlingssviktordningen som partene nå er enige om, bidrar til risikoavlastning for bønder som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Usikkerheten rundt arbeidskraft er minst like stor i år som i fjor for grøntprodusentene. Det er derfor bra at ordningen med risikoavlastning fra i fjor videreføres også for sesongen 2021. Dette er en avklaring som ikke hjelper bøndene med utfordringene de møter i årets sesong, men en forsikringsordning dersom avlingene ikke blir høstet på grunn av mangel på arbeidskraft, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

Partene er enige om å benytte 2,5 mill. kroner som allerede er avsatt for 2021 på overslagsbevilgningen på post 1150.71. Partene vil også avsette et beløp for 2022 i forbindelse med jordbruksoppgjøret våren 2021.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet